Mẫu đơn đăng ký kết hôn với người nước ngoài

– Người có yêu cầu đăng ký kết nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Ban nhân sự cấp huyện có thẩm quyền.

Quảng cáo

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, thông tin đối chiếu trong khai báo và hợp lệ tính toán của tờ giấy trong hồ sơ làm người yêu cầu nộp, xuất trình.

– If the full profile, valid, user next to receiver, in that the register day, time pay results; if Hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện, hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay lập tức, người tiếp nhận phải thiết lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký hiệu, ghi rõ họ, tên của người tiếp theo nhận.

– Phòng Tư pháp nghiên cứu tiến trình, thẩm định hồ sơ đăng ký kết thúc. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hợp không đủ điều kiện kết hợp theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hợp, Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan có xác định rõ ràng liên quan. Trong quá trình thẩm định, xác minh hồ sơ, nếu thấy cần thiết, Phòng Tư pháp làm việc trực tiếp với các bên để xác định về nhân thân, tự nguyện, kết hợp mục tiêu.

– If the valid profile found, the side have enough things to connect in the rules of the Law of the kernel and family, is not own field from the sign up by the rule, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch của Ban giám đốc. nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ban nhân dân giải quyết, ký kết 02 bản chính Giấy chứng nhận.

– Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hợp cho hai bên nam, nữ.

– Khi đăng ký kết cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở của ban nhân dân, công ty chủ trì hỏi ý kiến ​​hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hợp thì ghi kết enter enter the character register. Công ty thực hiện công việc định hướng hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Giấy chứng nhận kết hợp và ký kết, nếu hai bên thấy đúng nội dung, phù hợp với hồ sơ đăng ký kết hợp thì công chức năng làm việc chung chủ tịch bên nam, nữ ký tên vào bút; hai bên nam, nữ cùng ký kết vào kết quả giấy chứng nhận.

Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận kết quả giấy chứng nhận, theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp thời hạn trao giấy chứng nhận kết hợp nhưng không quá 60 ngày, từ Chủ tịch ngày ban nhân dân cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không nhận chứng nhận kết thúc, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy bỏ ký kết chứng nhận. Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau, thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

(Áp dụng cho người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ)

Người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ, hội đủ điều kiện kết hôn và có nguyện vọng kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, có thể trực tiếp đến Lãnh sự quán hoặc gửi qua đường Hồ sơ xin đăng ký kết hôn để hợp tác hóa trước khi mang về Việt Nam làm các thủ tục tiếp theo.

1. Tờ khai đăng ký kết hôn (Đơn đăng ký kết hôn). Nhiều tỉnh ở Việt Nam yêu cầu phải sử dụng đúng đơn mẫu do tỉnh in và phát hành. Nếu trong nước đã gửi đơn mẫu này sang, thì quý vị sẽ sử dụng đơn vị đó. Bài hát đơn mẫu Lãnh sự đính kèm để tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị. If use this sample, the title you like, khai báo phần của mình, ký tên và ghi đầy đủ tên của họ.

2. Bản tuyên bố độc thân (Bản tuyên thệ độc thân) theo mẫu song ngữ đính kèm.

3. Giấy chứng nhận không có hồ sơ kết hôn (Giấy chứng nhận không có hồ sơ kết hôn) do Lục sự Hạt (Thư ký quận) hoặc cơ quan tương đương của địa phương có giá trị trong vòng 06 tháng. Giai đoạn tìm kiếm hồ sơ (thời gian tìm kiếm) bắt đầu từ khi đủ tuổi kết hôn (nữ 18 tuổi; nam 20) cho đến hiện tại, hoặc từ khi ly hôn hoặc khi vợ / chồng bị qua đời cho tới nay.

4. Giấy xác nhận của bác sĩ chuyên khoa tâm thần (Certificate of Good Mental Health) xác nhận quý vị không mắc bệnh tâm thần, hoặc mắc bệnh tâm thần nhưng không có khả năng nhận thức được hành vi của mình ( mẫu giấy khám sức khỏe bài hát đính kèm nhằm mục đích tạo điều kiện cho quý vị). Quý vị liên kết với bác sĩ của mình để được giới thiệu tới bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

5. Lý lịch cá nhân (Biographic Information Sheet) mẫu song ngữ đính kèm.

6. Bản sao hộ chiếu (Hộ chiếu) hoặc thẻ xanh (Thẻ thường trú nhân) (có xác nhận sao đúng từ bản chính của công ty chứng nhận).

7. If quý vị kết hôn lần thứ 2 trở đi, cần phải kèm theo Bản án kết hôn thu hồi (1 – 2 trang) do Tòa án Hoa Kỳ cấp và được chứng nhận / Bộ Ngoại giao Tiểu bang chứng thực.

If the Ly hôn is between the two people used to register at Vietnam, must be added to the Văn đề nghị ghi chú công việc kết hôn tiến hành ở nước ngoài (để gửi Sở Tư pháp tỉnh / thành phố, nơi quý giá đã đăng ký kết hôn trước đó).

– Trước khi gửi đến quán lãnh để được hợp pháp hóa, các tờ thông báo trên cần có:

+ Xác nhận của Công chứng viên – Công chứng viên đối với giấy tờ nêu tại mục 1, 2, 4, 5, 6 và Hộ tịch (Nhà đăng ký) hoặc Lục Tòa (Thư ký Tòa án) đối với giấy tờ nêu tại mục 3 ;

+ Xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (Bộ Ngoại giao) hoặc Văn phòng Công chứng (Văn phòng Chứng thực) thuộc Bộ Ngoại giao Tiểu bang đối với các chữ ký và thẩm quyền của Công chứng viên (Công chứng viên).

If the text do same as a Chứng nhận công ty, chỉ cần một văn bản của Bộ Ngoại giao Tiểu bang đối với việc xác nhận quyền của Công ty chứng nhận / Hộ tịch / Lục sự (Tòa án) nêu trên.

– Trường hợp ly hôn cần nộp thêm bản sao Phán quyết ly hôn của tòa án Có (1) chứng thực của Lục sự hoặc Công chứng viên và (2) xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu Bang đối với chữ ký và quyền thNm of the certificate of or Lục Tòa trên.

– Trường hợp có vợ / chồng đã chết để nộp thêm bản sao Giấy chứng nhận có (1) xác nhận Hộ tịch hoặc chứng nhận viên và (2) xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang đối với chữ ký và thẩm quyền của Hộ tịch hoặc Chứng chỉ viên trên.

II. Giấy phép nộp hồ sơ đăng ký kết hôn:

If not about Việt Nam to live the next to menu, you must be the license for people at Viet Nam nộp. Người Việt Nam cư trú tại Hoa kỳ có thể gửi các quyền hạn (theo mẫu đính kèm) cùng một bản photocopy hộ chiếu hoặc thẻ xanh đến quán để xác nhận (sau khi ký và ghi đầy đủ tên của họ) hoặc để hợp pháp hóa (Sau khi có ký hiệu chứng chỉ và Bộ ngoại giao Tiểu bang xác nhận).

Quí vị có thể liên hệ với quán Việt Nam tại New York:

● 10h: 00 đến 17h: 00, thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm hàng tuần

● 866 UN Plaza, Suite 435, New York, NY 10017

● Điện thoại: 1-212-644-2535 hoặc 1-212-644-0831

● Hotline: 929-523-5888 hoặc 917-513-8688

● Fax: 1-212-644-5732

● Email:


Trang 2

CẤP GIẤY KHAI SINH VÀ HỘ CHIẾU VIỆT NAM CHỌN CÔNG DÂN VIỆT NAM SINH TẠI HOA KỲ

(Đăng ký Giấy khai sinh)

Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ có thể được đăng ký khai sinh tại Lãnh sự quán nếu:

một. Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam; hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công ty Việt Nam còn cha không rõ là ai;

b. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia có quốc tịch nước ngoài, và cha mẹ có văn bản thỏa mãn các lựa chọn quốc gia Việt Nam cho trẻ em đó.

1. If đã đăng ký khai sinh tại cơ quan tịch của Hoa Kỳ – There are no Khai báo sinh do các cơ quan của Hoa Kỳ cấp (chỉ thực hiện chú thích cho trẻ sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2009), hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin ghi chú vào công việc nhập tịch đã được đăng ký tại Cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ. Tải đơn mẫu bằng Tiếng Việt / Tiếng Anh

– Hộ chiếu Việt Nam và giá trị của cha / mẹ (1).

– Giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ I-94, Thẻ xanh, I-20, hợp đồng lao động, thị thực hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ (2).

– Giấy chứng nhận kết hôn (3).

– Giấy khai sinh do các cơ quan của Hoa Kỳ cấp (4).

– Bản sao Hộ chiếu Hoa Kỳ (nếu có) của trẻ (5)

– Lệ phí: Chuyển tiền hoặc Séc thu ngân trả cho Lãnh sự quán Việt Nam.

2. If not register at cơ quan nhập tịch Hoa Kỳ:

– Các bạn đăng kí khai sinh.

– Hộ chiếu Việt Nam và giá trị của cha / mẹ (1).

– Giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ I-94, Thẻ xanh, I-20, hợp đồng lao động, thị thực hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ (2).

– Giấy chứng nhận kết hôn (3).

– Bản gốc Giấy chứng nhận sinh do các cơ sở của Hoa Kỳ cấp (4).

– Lệ phí: Chuyển tiền hoặc Séc thu ngân trả cho Lãnh sự quán Việt Nam.

– Lưu ý: Theo quy định của pháp luật, việc sinh chỉ được phép đăng ký một lần. Do that, the certificate of the certificate is must be the root, certificate is to be not register to khai sinh tại Hoa Kỳ.

3. Nếu trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài, hồ sơ cần có: Giấy thỏa thuận chọn quốc tịch cho con. This text must be character before the face member lãnh đạo hoặc chứng chỉ công ty. Gửi hồ sơ thông qua đường điện (nếu có). Load Thỏa thuận giấy

Cha / mẹ có thể nộp đơn đề nghị cấp hộ chiếu với công việc xin cấp giấy khai sinh cho con mới sinh.

Hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam mới sinh tại Hoa Kỳ có giá trị dài nhất là 5 năm và ngắn nhất là 2 năm tính đến ngày trẻ đó đủ 14 tuổi. Hồ sơ bao gồm:

1. Đề nghị khai báo cấp hộ chiếu do cha / mẹ khai và ký tự thay thế, kèm theo ảnh 2×2. Tải tờ khai mẫu

2. Giấy khai sinh do Lãnh sự quán, Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cấp (Giấy này sẽ làm Lãnh sự quán cấp nếu đồng thời yêu cầu Khai sinh / Ghi chú khai sinh nêu trên) .

3. Bản chụp chiếu Hoa Kỳ hoặc giấy tờ cư trú của trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ (nếu có) và bản chụp hộ chiếu của cha / mẹ.

4. Bản chụp giấy tờ chứng minh cha / mẹ và trẻ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm tra chứng nhận nhập Hoa Kỳ (I-94, I-20…) hoặc bản chụp Thẻ xanh.

5. Lệ ​​phí: Trả bằng Money Order hoặc Thu ngân Séc cho Lãnh sự quán Việt Nam.

III. NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ:

Quí vị có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Lãnh sự quán hoặc gửi qua đường bưu điện:

1. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Lãnh sự quán: cha / mẹ cần mang bản chính và bản chụp của tờ thông báo trên … và trực tiếp ký tên vào Công cụ khai báo trước mặt của lãnh đạo sự việc. Trong các trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể đề nghị giải quyết hồ sơ ngay trong ngày.

2. If send qua the signal message: (Liên hệ trước)

IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

Hồ sơ đầy đủ và không phải minh họa về quốc tịch Việt Nam của cha / mẹ, thời gian giải quyết là 3 – 5 ngày làm việc. Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần phải xác minh thông minh về quốc tịch Việt Nam của cha / mẹ, thời gian giải quyết thuộc về kết quả xác minh tại các cơ quan thẩm định của Việt Nam.

Trong các trường hợp khẩn cấp, lãnh sự quán có thể trả hồ sơ ngay trong ngày.

If quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin liên hệ Lãnh đạo quán Việt Nam tại New York:

– Giờ làm việc: Từ 09:00 đến 17:30 các ngày trong tuần

– Điện thoại: 212-644-0594 / 0831/2535;

– E-mail:

– Địa chỉ: 866 UN Plaza, Suite 428, New York, NY 10017

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>