Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

Trang chủ môn Toán Lớp 5 Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 434,5 + …

Quảng cáo

9 Câu trả lời

Theo dõi câu hỏi này

Thành viên VIP của luyenthi123.com vừa thấy một câu trả lời khác

Cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Câu hỏi 1: (1 điểm): Kết quả của phép chia 4,18: 2 là:

Quảng cáo

A. 2,9

B. 209

C. 2,09

D. 20,9

Câu 2: (1 điểm): Thực hiện phép chia 45,69: 5 như sau:

Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

Phần còn lại trong phép chia là:

A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04

Câu hỏi 3: (1 điểm) Tính nhẩm 67,95: 10. Kết quả của phép chia là:

A. 6,795

B. 0,6795

C. 679,5

D. 6795

Câu hỏi 4: (1 điểm) Giá trị biểu thức của 35 + 521,5: 100 là:

A. 5,565

B. 40.215

C. 52185

D. 5,25

Câu hỏi 5: (1 điểm) Mua 6 kg đường phải trả 84.000đ. Mua 4,5 kg đường cùng loại phải trả số tiền là:

Quảng cáo

A. 63 000 đồng

B. 630 000 đồng

C. 21.000 đồng

D. 2100 đồng

Câu hỏi 6: (1 điểm): Một ô tô đi quãng đường 222,4 km trong 4 giờ. Số km trung bình ô tô đi được trong một giờ là:

A. 55,6 km

B. 5,56km

C. 556 km

D. 5,6 km

Câu hỏi 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

434,5 + 23,75 345 – 67,9 45,7 x 4,2 78,24: 6

Câu 2: (2 điểm): Mỗi chai rượu 0,75 lít, mỗi lít nặng 1,06 kg, mỗi chai nặng 0,3 kg. 50 chai rượu nặng bao nhiêu kg?

– Ss khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Quảng cáo

Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

Câu hỏi 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

434,5 + 23,75 = 458,25 345 – 67,9 = 275,3

45,7 x 4,2 = 191,94 78,24: 6 = 13,04

Câu 2: (2 điểm): Mỗi chai rượu 0,75 lít, mỗi lít nặng 1,06 kg, mỗi chai nặng 0,3 kg. 50 chai rượu nặng bao nhiêu kg?

Dung dịch:

Khối lượng rượu trong mỗi bình cân là:

1,06 x 0,75 = 0,795 (kg) (0,5 điểm)

Mỗi chai rượu nặng:

0,795 + 0,3 = 1,095 (kg) (0,5 điểm)

Khối lượng của 50 chai rượu là:

1,095 x 50 = 54,75 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 54,75 kg (0,5 điểm)

Quảng cáo

Cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13

Thời gian: 45 phút

Câu hỏi 1: (1 điểm): Kết quả của phép chia 72,58: 19 là:

A. 382

B. 3,82

C. 38,2

D. 0,382

Câu 2: (1 điểm): Thực hiện phép chia 43,19: 21 như sau:

Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

Phần còn lại trong phép chia là:

A. 14 B. 1,4 C. 0,14 D. 0,014

Câu hỏi 3: (1 điểm) Tính nhẩm 435,1: 100. Kết quả của phép chia là:

A. 4,351

B. 43,51

C. 4351

D. 43510

Câu hỏi 4: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 95 – 56, 5:10 là:

A. 3,85

B. 89,35

C. 8935

D. 385

Câu hỏi 5: (1 điểm) Mua 5 mét vải phải trả số tiền là 100 000 đồng. Mua 7,5 mét vải cùng loại phải trả nhiều hơn số tiền là:

A. 150 000 đồng

B. 15000 đồng

C. 50 000 đồng

D. 5000 đồng

Câu hỏi 6: (1 điểm): Có 5 bao gạo nặng 227,5 kg. 9 bao như vậy thì khối lượng tính bằng ki-lô-gam gạo là:

A. 45,5 kg

B. 455 kg

C. 4095 kg

D. 409,5 kg

Câu hỏi 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

897 + 56,5 56,9 – 45 5,78 x 3,5 37,8: 12

Câu 2: (2 điểm): Có 3 xe chở gạo, xe thứ nhất chở 4,9 tấn, xe thứ hai chở 5,3 tấn. Xe thứ ba chở ít hơn trung bình cộng của ba xe 0,2 tấn. Hỏi:

a, Trung bình cộng của ba ô tô?

b, Xe thứ ba chở bao nhiêu tấn?

Cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13

Thời gian: 45 phút

Câu hỏi 1: (1 điểm): 52,5: x = 5. Giá trị của là:

A. x = 262,5

B. x = 2,625

C. x = 1,5

D. x = 10,5

Câu 2: (1 điểm): Thực hiện phép chia 36,18: 12 như sau:

Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

Phần còn lại trong phép chia là:

A. 6

B. 0,6

C. 0,06

D. 0,006

Câu hỏi 3: (1 điểm) Tính nhẩm 46,78 x 1000. Kết quả của phép chia là:

A. 4678

B. 46780

C. 0,4678

D. 0,04678

Câu hỏi 4: (1 điểm) Giá trị biểu thức 56,98 x 100 – 56,98: 100 là:

A. 0

B. 5698,5698

C. 5697.4302

D. 564.102

Câu hỏi 5: (1 điểm) Một cửa hàng gạo có 14,5 tấn gạo. Đã bán

Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

gạo đó. Số tấn gạo đã bán là:

A. 1,45 tấn

B. 13,05 tấn

C. 13,15 tấn

D. 0,145 tấn

Câu hỏi 6: (1 điểm): Một hình vuông có cạnh 4,5 m. Diện tích của hình vuông đó là.

A. 18 m2

B. 20,25 m2

C. 1,80m2

D. 202,5 ​​m2

Câu hỏi 1: (2 điểm) Tính nhẩm:

a) 12,4 x 10 54,3 x 100

125,4 x 10 567,356 x 1000

b) 32,56: 10 75,2: 1000

23,15: 100 522,3: 1000

Câu 2: (2 điểm): Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 25,5 m, chiều rộng hơn chiều dài 3,5m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Tải xuống

Xem thêm Bài tập và Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

    Yêu cầu bài tập trên ứng dụng, giáo viên VietJack giải đáp miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm Toán, Văn, Tiếng Anh lớp 3-4-5 có đáp án
Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06
Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06
Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06
Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt Đề thi Toán 5 có đáp án Sách giáo khoa của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SGK Toán 5 Tập 1, Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp

Một bình có 0,75 lít sữa, mỗi lít sữa nặng 1,06 kg, mỗi bình nặng 0,3 kg. Hỏi bình sữa đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trọng lượng `0,75 l` tính bằng` kg` là:

`1,06 xx 0,75 = 0,795 (kg) ‘

Mỗi chai rượu nặng:

`0,795 + 0,3 = 1,095 (kg) ‘

`50` chai rượu nặng là:

`1,095 xx 50 = 54,75 (kg) ‘

Trả lời: `54,75 kg`

Mỗi chai rượu 0 75 lít một lít có trọng lượng 1 06


Khách mời

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!


Trang 2

Đăng kí một tài khoản

Tham gia cộng đồng Hỏi & Đáp

Học các bài học miễn phí chất lượng

Thành viên VIP được hỗ trợ đặc biệt

Tất cả các video tương tác miễn phí để giao hàng

Bộ công cụ tạo tài liệu học tập tương tác miễn phí

Tài khoản VIP với nhiều quyền lợi cho cả giáo viên và học sinh

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>