Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Các giải pháp sách giáo khoa được đề xuất
Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Kỹ thuật thống kê trong kinh doanh và kinh tế

Phiên bản thứ 15Douglas A. Lind, Samuel A. Wathen, William G. Marchal

Quảng cáo

1.236 giải pháp

Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Cơ bản về Phân tích Kinh tế Kỹ thuật

Phiên bản đầu tiênDavid Besanko, Mark Shanley, Scott Schaefer

215 giải pháp

Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Nguyên lý kinh tế

Phiên bản thứ 8N. Gregory Mankiw

1.335 giải pháp

Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Những điều cần thiết của khoản đầu tư

Phiên bản thứ 9Alan J. Marcus, Alex Kane, Zvi Bodie

689 giải pháp

Các giải pháp sách giáo khoa được đề xuất
Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Hóa học cho sinh viên kỹ thuật

Ấn bản lần 2Lawrence S. Brown, Thomas A. Holmes


945 giải pháp

Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Toán kỹ thuật nâng cao

Phiên bản thứ 10Erwin Kreyszig

4.134 giải pháp

Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Kỹ thuật phản ứng hóa học

Phiên bản thứ 3Octave Levenspiel

228 giải pháp

Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?

Cơ bản về Phân tích Kinh tế Kỹ thuật

Phiên bản đầu tiênDavid Besanko, Mark Shanley, Scott Schaefer

215 giải pháp

1. Tổ chức – Bối cảnh đào tạo sẽ như thế nào
xảy ra?
2. Người – Ai cần được đào tạo?
3. Nhiệm vụ – Những môn học nào nên đào tạo?

Phân tích tổ chức (10): quy trình xác định
sự phù hợp của đào tạo bằng cách đánh giá các đặc điểm của tổ chức

Phân tích con người (11): quá trình xác định nhu cầu và sự sẵn sàng đào tạo của các cá nhân

Phân tích nhiệm vụ (13): quy trình xác định và phân tích các nhiệm vụ được đào tạo thường được thực hiện cùng với phân tích cá nhân

Hỗ trợ quản lý (17): Như với bất kỳ điều gì trong tổ chức, thành công sẽ không xảy ra trừ khi nhân viên nhận thấy rằng lãnh đạo cao nhất cho rằng điều đó là quan trọng

Sẵn sàng:
một. Khả năng tìm hiểu chủ đề. Năng khiếu?
b. Thái độ thuận lợi đối với đào tạo.
c. Động lực để học hỏi.
d. Hiệu quả của bản thân: nhân viên có nghĩ rằng mình sẽ có thể học hỏi được không?
e. Môi trường làm việc tích cực: khuyến khích học tập và tránh can thiệp vào

  • Flashcards

  • Học

  • Kiểm tra TRA

  • Cuộc thi đấu

  • Flashcards

  • Học

  • Kiểm tra TRA

  • Cuộc thi đấu

Điều khoản trong bộ này (70)

Nỗ lực có hệ thống, có kế hoạch và chiến lược của một công ty để sử dụng các phương pháp quản lý tổng hợp, bao gồm thu nhận và tăng hiệu suất nguồn nhân lực, quản lý học tập và phát triển cũng như lương thưởng để thu hút, giữ chân, phát triển và thúc đẩy các nhân viên và quản lý có kỹ năng cao

Bộ có các điều khoản tương tự
Các bộ được tìm thấy trong cùng một thư mục
Các bộ khác của người sáng tạo này
Các giải pháp sách giáo khoa được đề xuất
Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?
Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?
Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?
Một công ty nên làm gì để xác định những lợi ích tiềm năng của bài kiểm tra đào tạo nhân viên?
Các bộ Quizlet khác
Câu hỏi liên quan

Điều nào sau đây sẽ giúp nó xác định những nhân viên nào cần được đào tạo?

Tiến hành phân tích hiệu suất
Kỹ thuật này được sử dụng để xác định nhân viên nào cần được đào tạo.

Những yếu tố cần được xem xét trước khi chọn một phòng đào tạo là gì?

Mười điều cần cân nhắc hàng đầu khi chọn địa điểm đào tạo.

Tìm kiếm sự nhất quán trong trải nghiệm của sinh viên và người tham dự. …

Lên kế hoạch cho không gian họp thích hợp. …

Hãy chắc chắn Thành phố chủ nhà dễ tiếp cận. …

Xác nhận Không gian được Trang bị cho Học tập Hiệu quả. …

Đáp ứng nhu cầu Công nghệ và Nghe nhìn. …

Phác thảo nhu cầu cho các khu vực dịch vụ công cộng ..

Lợi ích mà công ty và các học viên nhận được từ quá trình đào tạo là gì?

nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức
Các chương trình đào tạo nhân viên giúp nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của nhân viên để phù hợp với những thay đổi khác nhau trong ngành. Những cải tiến này sẽ ảnh hưởng tích cực đến năng suất của người lao động, có thể làm tăng lợi nhuận và hiệu quả của một tổ chức.

Bước đầu tiên khi xác định xem một chương trình đào tạo có cần thiết hay không?

Đánh giá nhu cầu đào tạo: Bước đầu tiên trong việc xây dựng chương trình đào tạo là xác định và đánh giá nhu cầu. Các nhu cầu đào tạo nhân viên có thể đã được thiết lập trong các kế hoạch chiến lược, nguồn nhân lực hoặc phát triển cá nhân của tổ chức.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>