Mục tiêu của chiến tranh đặc biệt là gì

Mục tiêu cơ bản của chiến lược Tác chiến đặc biệt là gì?

Quảng cáo

A. Bình định miền Nam trong vòng 8 tháng.

B. Bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.

C. Công cuộc bình định miền Nam có trọng điểm.

D. bình định toàn miền Nam.

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích:

Sau thất bại trong phong trào Đồng khởi, Mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh đặc biệt, Quân đội Sài Gòn mở các cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành các hoạt động dồn dân, lập ấp chiến lược, tiến công bình định toàn miền Nam.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>