Muốn so sánh hai số hữu tỉ

Cho a, b Z, b> 0. So sánh hai số hữu tỉ .. Câu 9 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 7 tập 1 Bài 1: Tập hợp Q số hữu tỉ

Quảng cáo

So sánh các số hữu tỉ (a, b Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu. Bài 4 trang 8 SGK toán 7 tập 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>