Naiba là gì – Ý nghĩa của từ naiba

What is has been – Nghĩa của từ đã được

đã từng có nghĩa là người đã từng nổi tiếng / nổi tiếng, nhưng không còn nữa. Dùng để chê bai ca sĩ, vũ công, siêu mẫu, v.v. Ví dụ Hầu hết …

Quảng cáo

Nghĩa của từ đã được là gì

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>