Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

Nguyên nhân gây ra mưa lớn và kéo dài cho các khu vực đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè là do hoạt động của

Quảng cáo

MỘT.

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ một áp cao cận nhiệt đới ở Bắc bán cầu.

B.

Gió giật xuất phát từ áp cao cận nhiệt đới ở Bắc bán cầu.


C.

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận nhiệt đới ở Nam bán cầu.

D.

Gió đông bắc từ áp cao Xibia.

Câu trả lời chính xác:

Giải pháp Tự học 365

Giải pháp chi tiết:

Nguyên nhân gây mưa to và kéo dài cho các vùng gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên ở giữa và cuối mùa Mùa hè do hoạt động của gió mùa Tây Nam từ áp cao cận nhiệt đới ở Nam bán cầu.

=> Chọn đáp án C

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

a) Thiên nhiên nhiệt đới

– Vị trí của nước ta nằm trong đới nội nhiệt đới.

– Trong năm Mặt Trời luôn đứng trên cao so với đường chân trời và đi qua thiên đỉnh hai lần.

– Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm khiến nhiệt độ trung bình năm cao. Nhiệt độ trung bình hàng năm hơn 200C. Tổng số giờ nắng tuỳ nơi từ 1400-3000 giờ / năm.

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔI

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

b) Lượng mưa, độ ẩm cao

– Lượng mưa lớn, trung bình hàng năm từ 1500-2000mm, đến 3500-4000mm ở phía hướng gió của biển và núi cao.

– Độ ẩm không khí cao, trên 80%, cân bằng ẩm luôn dương.

Lượng mưa, bay hơi và cân bằng độ ẩm ở MỘT SỐ VỊ TRÍ

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

c) Gió mùa

– Việt Nam có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Gió Tín Phong chỉ hoạt động xen kẽ trong các đợt gió mùa và chỉ mạnh lên rõ rệt vào thời kỳ chuyển tiếp giữa hai đợt gió mùa.

– Sự luân phiên của các khối khí hoạt động theo mùa cả về hướng và tính chất đã tạo nên sự phân hóa khí hậu.

+ Miền Bắc: có mùa đông khô lạnh, mưa ít, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều.

+ Miền Nam có hai mùa: mùa khô và mùa mưa ẩm rõ rệt.

* Gió mùa mùa đông

– Hướng Đông Bắc.

– Nguồn gốc: Cao áp Xibia.

– Phạm vi: Miền Bắc.

– Thời gian: Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

– Tính chất: Nửa đầu mùa đông khô, lạnh; Nửa sau mùa đông lạnh và ẩm.

– Hậu quả: Ở miền Bắc có mùa đông lạnh giá. Trong thời gian này, từ Đà Nẵng trở vào, gió bắc bán cầu cũng thổi theo hướng đông bắc gây mưa dọc ven biển miền Trung, còn Nam Bộ và Tây Nguyên là mùa khô.

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

NGƯỜI CHIẾN THẮNG NÚI MÙA ĐÔNG Ở ĐÔNG NAM Á

* Gió mùa mùa hạ

– Hướng: Tây Nam (riêng phía Bắc có hướng Đông Nam).

– Nguồn gốc: Nửa đầu mùa (áp cao Bắc Ấn Độ Dương); Giữa, cuối mùa (áp cao cận nhiệt đới Nam bán cầu).

– Phạm vi: Toàn quốc.

Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 10.

Tính chất: Nóng, ẩm.

– Hệ quả:

+ Đầu mùa: Gây mưa to và kéo dài cho các vùng gió là Nam Bộ và Tây Nguyên.

+ Giữa và cuối mùa: Hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân chính gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam Bắc và mưa vào tháng 9 cho miền Trung.

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

GIÓ NÚI MÙA HÈ Ở ĐÔNG NAM Á

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

KHÍ HẬU VIỆT NAM

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

a) Thiên nhiên nhiệt đới

– Vị trí của nước ta nằm trong đới nội nhiệt đới.

– Trong năm Mặt Trời luôn đứng trên cao so với đường chân trời và đi qua thiên đỉnh hai lần.

– Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm khiến nhiệt độ trung bình năm cao. Nhiệt độ trung bình hàng năm hơn 200C. Tổng số giờ nắng tuỳ nơi từ 1400-3000 giờ / năm.

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔI

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

b) Lượng mưa, độ ẩm cao

– Lượng mưa lớn, trung bình hàng năm từ 1500-2000mm, đến 3500-4000mm ở phía hướng gió của biển và núi cao.

– Độ ẩm không khí cao, trên 80%, cân bằng ẩm luôn dương.

Lượng mưa, bay hơi và cân bằng độ ẩm ở MỘT SỐ VỊ TRÍ

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

c) Gió mùa

– Việt Nam có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Gió Tín Phong chỉ hoạt động xen kẽ trong các đợt gió mùa và chỉ mạnh lên rõ rệt vào thời kỳ chuyển tiếp giữa hai đợt gió mùa.

– Sự luân phiên của các khối khí hoạt động theo mùa cả về hướng và tính chất đã tạo nên sự phân hóa khí hậu.

+ Miền Bắc: có mùa đông khô lạnh, mưa ít, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều.

+ Miền Nam có hai mùa: mùa khô và mùa mưa ẩm rõ rệt.

* Gió mùa mùa đông

– Hướng Đông Bắc.

– Nguồn gốc: Cao áp Xibia.

– Phạm vi: Miền Bắc.

– Thời gian: Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

– Tính chất: Nửa đầu mùa đông khô, lạnh; Nửa cuối mùa đông lạnh và ẩm ướt.

– Hậu quả: Ở miền Bắc có mùa đông lạnh giá. Trong thời gian này, từ Đà Nẵng trở vào, gió bắc bán cầu cũng thổi theo hướng đông bắc gây mưa dọc ven biển miền Trung, còn Nam Bộ và Tây Nguyên là mùa khô.

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

NGƯỜI CHIẾN THẮNG NÚI MÙA ĐÔNG Ở ĐÔNG NAM Á

* Gió mùa mùa hạ

– Hướng: Tây Nam (riêng phía Bắc có hướng Đông Nam).

– Nguồn gốc: Nửa đầu mùa (áp cao Bắc Ấn Độ Dương); Giữa, cuối mùa (áp cao cận nhiệt đới Nam bán cầu).

– Phạm vi: Toàn quốc.

Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 10.

Tính chất: Nóng, ẩm.

– Hệ quả:

+ Đầu mùa: Gây mưa to và kéo dài cho các vùng gió là Nam Bộ và Tây Nguyên.

+ Giữa và cuối mùa: Hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân chính gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam Bắc và mưa vào tháng 9 cho miền Trung.

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

GIÓ NÚI MÙA HÈ Ở ĐÔNG NAM Á

Nguyên nhân gây ra mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối hè

KHÍ HẬU VIỆT NAM

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>