Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm lữ hành

Nếu căn cứ vào bản chất của các nhân tố, có thể chia các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch thành hai nhóm:

Quảng cáo
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch

– Nhóm 1: Các yếu tố khách quan, bao gồm tư liệu và đối tượng công việc như: Trang thiết bị kỹ thuật, nguyên vật liệu (số lượng, chủng loại, chất lượng).

– Nhóm 2: Các yếu tố chủ quan: chất lượng công việc, số lượng lao động, cơ cấu công việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp quản lý, tổ chức công việc.

Đối với các doanh nghiệp du lịch, chất lượng dịch vụ phụ thuộc3 yếu tố:

– Đặc điểm của nguồn khách: Các loại khách khác nhau đòi hỏi các phương thức phục vụ khác nhau.

– Trang thiết bị vật chất kỹ thuật: Điều kiện vật chất kỹ thuật không thể thiếu được đối với việc tiêu dùng dịch vụ và hàng hóa du lịch của khách du lịch. Các doanh nghiệp cần cải tiến và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

– Cơ cấu và chất lượng công việc: Trong quá trình cung cấp dịch vụ du lịch có hai hình thức làm việc: trực tiếp và gián tiếp, trong đó công việc trực tiếp chiếm đa số. Chất lượng dịch vụ du lịch chịu ảnh hưởng rất lớn của lực lượng lao động trực tiếp này. Bên cạnh đó, những người lao động và quản lý gián tiếp dù không trực tiếp phục vụ khách du lịch cũng phải hiểu rằng việc quản lý kém sẽ khó có thể cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách.

Với đặc thù của dịch vụ du lịch, việc đánh giá và đo lường chất lượng dịch vụ khó và phức tạp hơn nhiều so với các loại hàng hóa hữu hình khác. Vì vậy, việc nghiên cứu đo lường chất lượng dịch vụ là cần thiết.

Đọc thêm tại:http://vongquanhdatviet.blogspot.com/2014/11/cac-chi-tieu-anh-gia-chat-luong-dich-vu.html


Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất: Ngành Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>