Phần thưởng 1Shoot: 1800 1SH (~ $ 6) Tin tức:

Airdrop mới: 1Shoot
Phần thưởng: 1800 1SH (~ $ 6)
Tin tức: bscstation
Ngày phân phối: sau TGE

Quảng cáo

Liên kết AirDrop: Trang Airdrop

-Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ AirDrop
-Gửi địa chỉ ví BSC của bạn
-cho 2.000 người may mắn ngẫu nhiên

Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành

Hãy nhớ rằng: Chúng tôi là những người săn airdrop và chỉ tham gia vào các Airdrop miễn phí, vui lòng không mua bất kỳ mã thông báo airdrop nào

Airdrop mới: 1Shoot
Phần thưởng: 1800 1SH (~ $ 6)
Tin tức: Bscstation
Ngày phân phối: Sau TGE

Liên kết Airdrop: trang airdrop

-Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của airdrop
-Gửi địa chỉ ví BSC của bạn
-Cho 2.000 người may mắn ngẫu nhiên

– 200 người giới thiệu hàng đầu mỗi người có thể nhận được nhiều mã thông báo 1SH hơn

XongXongXongXong

Hãy nhớ: Chúng tôi là những người săn airdrop và chỉ tham gia vào những đợt airdrop miễn phí, vui lòng không mua bất kỳ mã thông báo airdrop nào


Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>