Phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm A thành A

Câu trả lời ()

 1. Phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm A thành A

  Vectơ dịch $ \ vec {u} (a; b) $

  Quảng cáo

  $ \ Mũi tên phải a = 2-1 = 1 $, $ b = 7-3 = 4 $

  Vì vậy, $ \ vec {u} (1; 4) $

 2. Phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm A thành A

  Câu trả lời:

  \ (\ overrightarrow v = \ left ({1; 4} \ right) \)

  Giải thích các bước:

  Chúng tôi giả sử vectơ dịch \ (\ overrightarrow v = \ left ({a; b} \ right) \)

  Có:

  \ (\ begin {matrix} {l}
  {T _ {\ overrightarrow v}} \ left (A \ right) = A \\
  \ Leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l}
  x = x + a \\
  y = y + b
  \ end {matrix} \ right. \\
  \ Leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l}
  2 = 1 + a \\
  7 = 3 + b
  \ end {matrix} \ right. \\
  \ Leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l}
  a = 1 \\
  b = 4
  \ end {matrix} \ right. \\
  \ to \ overrightarrow v = \ left ({1; 4} \ right)
  \ end {ma trận} \)

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>