Sẽ mất bao lâu để tiền tự tăng gấp đôi nếu đầu tư ở mức 6,5% gộp hàng năm

Máy tính nhân đôi thời gian (Bấm vào đây hoặc cuộn xuống)

Quảng cáo
Sẽ mất bao lâu để tiền tự tăng gấp đôi nếu đầu tư ở mức 6,5% gộp hàng năm

Công thức Thời gian Nhân đôi được sử dụng trong Tài chính để tính khoảng thời gian cần thiết để nhân đôi khoản đầu tư hoặc số tiền trong tài khoản có lãi.

Điều quan trọng cần lưu ý là r trong công thức nhân đôi thời gian là tỷ lệ mỗi khoảng thời gian. Nếu một người muốn tính toán khoảng thời gian để nhân đôi số tiền của họ trong tài khoản thị trường tiền tệ được gộp hàng tháng, thì r cần thể hiện tỷ lệ hàng tháng chứ không phải tỷ lệ hàng năm. Tỷ lệ hàng tháng có thể được tìm thấy bằng cách chia tỷ lệ hàng năm cho 12. Với tình huống này, công thức nhân đôi thời gian sẽ đưa ra số tháng cần thiết để nhân đôi số tiền chứ không phải năm.

Ngoài việc thể hiện r như tỷ lệ hàng tháng nếu tài khoản được gộp hàng tháng, người ta cũng có thể sử dụng tỷ lệ hiệu quả hàng năm hoặc tỷ lệ phần trăm hàng năm, như r trong công thức nhân đôi thời gian.

Ví dụ về công thức nhân đôi thời gian

Jacques muốn xác định mất bao lâu để tăng gấp đôi số tiền trong tài khoản thị trường tiền tệ của mình. Anh ta đang kiếm được 6% mỗi năm, lãi gộp hàng tháng. Nhìn vào công thức nhân đôi thời gian, chúng ta cần cân nhắc rằng 6% sẽ cần được chia cho 12 để đạt được tỷ lệ hàng tháng do tài khoản được gộp hàng tháng. Với điều này, r trong công thức nhân đôi thời gian sẽ là 0,005 (0,06/12). Sau khi đặt cái này vào công thức nhân đôi thời gian, chúng ta có:

Sẽ mất bao lâu để tiền tự tăng gấp đôi nếu đầu tư ở mức 6,5% gộp hàng năm

Sau khi giải xong, công thức nhân đôi thời gian cho thấy Jacques sẽ nhân đôi số tiền của mình trong vòng 138,98 tháng hay 11,58 năm.

Như đã nêu trước đó, một cách tiếp cận khác đối với công thức nhân đôi thời gian có thể được sử dụng với ví dụ này là tính toán tỷ lệ phần trăm lợi tức hàng năm hoặc tỷ lệ hiệu quả hàng năm và sử dụng nó như là r. Tỷ lệ phần trăm lợi suất hàng năm trên lãi gộp 6% sẽ là 6,168%. Sử dụng 6,168% trong công thức nhân đôi thời gian sẽ trả về kết quả tương tự là 11,58 năm.

Thay thế cho thời gian nhân đôi

Để ước tính nhanh thời gian cần gấp đôi số tiền cho một khoản đầu tư, một số người có thể chọn sử dụng quy tắc 72. Quy tắc 72 được tìm thấy bằng cách chia 72 cho tỷ lệ lãi suất được biểu thị dưới dạng số nguyên. Ví dụ: tỷ lệ 6% sẽ được ước tính bằng cách chia 72 cho 6, kết quả là 12 năm. Như đã nêu, đây chỉ là ước tính vì tỷ lệ 6% sẽ mất 11,90 năm sử dụng công thức thời gian nhân đôi thực tế.

Quay lại Lên trên

 • Công thức liên quan đến nhân đôi thời gian
 • Quy tắc 72
 • Nhân đôi thời gian – Tích lũy liên tục
 • Nhân đôi thời gian – Lãi suất đơn giản
 • Giải Số Chu Kỳ – PV&FV

Quy tắc 72 là một quy tắc toán học cho phép bạn ước tính thời gian cần thiết để nhân đôi số tiền bạn kiếm được để đạt được bất kỳ tỷ lệ hoàn vốn nhất định nào. Nó là một công cụ giảng dạy tốt để minh họa tác động của các tỷ lệ hoàn vốn khác nhau, nhưng nó là một công cụ kém để dự đoán giá trị tương lai của khoản tiết kiệm của bạn, đặc biệt khi bạn sắp đến và cần cẩn thận hơn về cách đầu tư tiền của mình.

Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của quy tắc này và cách tốt nhất để sử dụng nó.

Quy tắc 72 hoạt động như thế nào

Để sử dụng quy tắc, hãy chia 72 cho lợi tức đầu tư (lãi suất mà tiền của bạn sẽ kiếm được). Câu trả lời sẽ cho bạn biết số năm cần để nhân đôi số tiền của bạn.

Ví dụ:

 • Nếu tiền của bạn nằm trong tài khoản tiết kiệm với lãi suất 3% một năm, thì sẽ mất 24 năm để số tiền của bạn tăng gấp đôi (72/3 = 24).
 • Nếu tiền của bạn nằm trong quỹ tương hỗ chứng khoán mà bạn kỳ vọng sẽ có lãi suất trung bình 8% một năm, thì bạn sẽ mất chín năm để nhân đôi số tiền của mình (72/8 = 9).

Quy tắc 72 có thể hữu ích như một công cụ giảng dạy để minh họa những rủi ro và kết quả liên quan đến đầu tư ngắn hạn so với đầu tư dài hạn.

Khi nói đến đầu tư, nếu tiền của bạn được sử dụng để đạt được mục tiêu tài chính ngắn hạn, thì việc bạn kiếm được tỷ lệ hoàn vốn 3% hay 8% cũng không thành vấn đề. Vì điểm đến của bạn không xa lắm, nên tiền lãi tăng thêm sẽ không tạo ra nhiều khác biệt về tốc độ tích lũy tiền của bạn.

Nó giúp nhìn vào bức tranh này bằng đô la thực. Sử dụng Quy tắc 72, bạn thấy rằng khoản đầu tư kiếm được 3% sẽ nhân đôi số tiền của bạn sau 24 năm; một người kiếm được 8% mất chín năm. Đó là một sự khác biệt lớn, nhưng sự khác biệt lớn như thế nào chỉ sau một năm?

Giả sử bạn có 10.000 đô la. Sau một năm, trong tài khoản tiết kiệm với lãi suất 3%, bạn có 10.300 đô la. Trong quỹ tương hỗ kiếm được 8%, bạn có 10.800 đô la. Không phải là một sự khác biệt lớn.

Kéo dài đến năm chín. Trong tài khoản tiết kiệm, bạn có khoảng $13,050. Trong quỹ tương hỗ chỉ số chứng khoán, theo Quy tắc 72, số tiền của bạn đã tăng gấp đôi lên 20.000 đô la.

Đây là một sự khác biệt lớn hơn nhiều mà chỉ phát triển theo thời gian. Trong chín năm nữa, bạn có khoảng 17.000 đô la tiền tiết kiệm nhưng khoảng 40.000 đô la trong quỹ chỉ số chứng khoán của bạn.

Trong các khung thời gian ngắn hơn, việc kiếm được tỷ lệ hoàn vốn cao hơn không có nhiều tác động. Trong khung thời gian dài hơn, nó làm.

Quy tắc này có hữu ích khi bạn sắp nghỉ hưu không?

Quy tắc 72 có thể gây hiểu lầm khi bạn sắp nghỉ hưu.

Giả sử bạn 55 tuổi với 500.000 đô la và mong đợi khoản tiết kiệm của mình kiếm được khoảng 7% và tăng gấp đôi trong 10 năm tới. Bạn dự định có 1 triệu đô la ở tuổi 65. Bạn có muốn không?

Co le không. Trong 10 năm tới, thị trường có thể mang lại lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình mà bạn mong đợi.

Bởi vì cửa sổ thời gian của bạn ngắn hơn, bạn có ít khả năng tính toán và điều chỉnh bất kỳ biến động nào trên thị trường. Bằng cách dựa vào một số thứ có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra, bạn có thể tiết kiệm ít hơn hoặc bỏ qua các bước lập kế hoạch quan trọng khác như lập kế hoạch thuế hàng năm.

Ghi chú

Quy tắc 72 là một quy tắc toán học thú vị và là một công cụ giảng dạy tốt, nhưng bạn không nên dựa vào nó để tính toán khoản tiết kiệm trong tương lai của mình.

Thay vào đó, hãy lập danh sách tất cả những điều bạn có thể kiểm soát và những điều bạn không thể. Bạn có thể kiểm soát tỷ suất lợi nhuận bạn sẽ kiếm được không? Không. Nhưng bạn có thể kiểm soát:

 • Mức độ rủi ro đầu tư mà bạn chấp nhận
 • Bạn tiết kiệm được bao nhiêu
 • Tần suất bạn xem lại kế hoạch của mình

Thậm chí ít hữu ích hơn khi về hưu

Sau khi nghỉ hưu, mối quan tâm chính của bạn là kiếm thu nhập từ các khoản đầu tư của mình và tính xem số tiền của bạn sẽ tồn tại trong bao lâu, tùy thuộc vào số tiền bạn kiếm được. Quy tắc 72 không giúp được gì với nhiệm vụ này.

Thay vào đó, bạn cần xem xét các chiến lược như:

 • Phân đoạn thời gian, liên quan đến việc kết hợp các khoản đầu tư của bạn với thời điểm bạn sẽ cần sử dụng chúng
 • Các quy tắc về tỷ lệ rút tiền, giúp bạn tính toán số tiền bạn có thể rút ra một cách an toàn mỗi năm trong thời gian nghỉ hưu

Điều tốt nhất bạn có thể làm là lập thời gian biểu cho kế hoạch thu nhập hưu trí của riêng mình để giúp bạn hình dung các phần sẽ ăn khớp với nhau như thế nào.

Nếu việc lập kế hoạch tài chính dễ dàng như Quy tắc 72, bạn có thể không cần chuyên gia trợ giúp. Trong thực tế, có quá nhiều biến để xem xét.

Sử dụng một phương trình toán học đơn giản không phải là cách để quản lý tiền bạc.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Lãi suất nào sẽ nhân đôi số tiền của bạn trong 5 năm?

Bạn có thể đảo ngược Quy tắc 72 để làm việc ngược với mục tiêu thời gian của mình. Nếu bạn muốn nhân đôi số tiền của mình sau 5 năm, hãy chia 72 cho 5. Theo Quy tắc 72, sẽ mất khoảng 14,4 năm để nhân đôi số tiền của bạn ở mức 5% mỗi năm.

Liệu một cổ phiếu chia đôi số tiền của bạn?

Không, chia tách cổ phiếu không nhân đôi số tiền của bạn. Công ty môi giới của bạn sẽ tự động điều chỉnh giá trị của mỗi cổ phiếu sau khi chia tách. Trong cách chia cổ phiếu 2:1, mỗi cổ phiếu sẽ có giá trị bằng một nửa. Trong cách chia cổ phiếu 3:1, mỗi cổ phiếu sẽ có giá trị bằng một phần ba.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>