Sở NN & PTNT Bình Thuận

Danh sách các phòng ban trực thuộc:

Quảng cáo
STT Họ và tên Tiêu đề chính Hình ảnh
Đầu tiên Điện thoại:02713.879948 02713.879948

E-mail:

Chánh văn phòng
Sở NN & PTNT Bình Thuận
2 Điện thoại:0983814007 02713.881.427

E-mail:

Chánh Thanh tra Sở
Trưởng phòng Pháp chế
Sở NN & PTNT Bình Thuận
STT Họ và tên Tiêu đề chính Hình ảnh
Đầu tiên Điện thoại:0919206789
E-mail:
Trưởng Bộ phận
Sở NN & PTNT Bình Thuận
2 Điện thoại:0983522069
E-mail:
Phó trưởng
Sở NN & PTNT Bình Thuận
3 Điện thoại: 0271.3881128

E-mail:

Phó trưởng
Sở NN & PTNT Bình Thuận
STT Họ và tên Tiêu đề chính Hình ảnh
Đầu tiên Điện thoại:0982987656
E-mail:
Phó trưởng
Sở NN & PTNT Bình Thuận
2 Điện thoại: 0271.3.879.463

E-mail:

Trưởng Bộ phận
Cử nhân luật
Sở NN & PTNT Bình Thuận
STT Họ và tên Tiêu đề chính Hình ảnh
Đầu tiên Điện thoại: 02713.814202

E-mail:

Người quản lý
Sở NN & PTNT Bình Thuận
2 Điện thoại: 02713.814205

E-mail:

Phó Tổng Thống
Sở NN & PTNT Bình Thuận
3 Điện thoại: 02713.814201

E-mail:

Phó Tổng Thống
Sở NN & PTNT Bình Thuận
STT Họ và tên Tiêu đề chính Hình ảnh
Đầu tiên Điện thoại: 02713.860.862

E-mail:

Phó Tổng Thống
Sở NN & PTNT Bình Thuận
Sở NN & PTNT Bình Thuận
Sở NN & PTNT Bình Thuận
Sở NN & PTNT Bình Thuận
Sở NN & PTNT Bình Thuận
Sở NN & PTNT Bình Thuận
  • Đang diễn ra764
  • Hôm nay213.158
  • Tháng này2.693.712
  • Tổng số lần truy cập151.397.721
Sở NN & PTNT Bình Thuận

Bảng dữ liệu đã bị ẩn một phần, để xem đầy đủ thông tin vui lòng xem Đăng nhập hoặc Đăng ký

Để nhận được thông báo mời thầu sớm nhất từ ​​đơn vị mời thầu này qua email, vui lòng đăng ký gói VIP1.

Bảng dữ liệu đã bị ẩn một phần, để xem đầy đủ thông tin vui lòng xem Đăng nhập hoặc Đăng ký

Bản tóm tắt: Bên đấu thầu Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận đã đăng 7 TBMT trong 7 Bưu kiện.

Bản tóm tắt: Bên đấu thầu Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận đã đăng Đầu tiên QLCT trong đó:

  • Đã công bố kết quả của Đầu tiên gói, hủy bỏ giá thầu 0 gói thầu (trong số các gói thầu trên).
  • 0 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.
Sở NN & PTNT Bình Thuận

Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận (kết hợp module bàn họp và bàn làm việc)

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>