Khi nước dâng cao, chúng ta ngồi trên mái nhà, nhìn bà con đang đi xe, Chúa ơi..Làm sao cho nước bớt đi để chúng ta không phải lội. Hãy cùng nhau hát la la la la. Ho ho, oh ho, chúng tôi rất vui.

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

Câu hỏi 1

Kể tên các bài hát Lý mà em biết

Giải thích chi tiết:

Lý ngựa ô: Dân ca Nam bộ.
Lý Đất Gióng: Dân ca Nam Bộ.
Cây đa nằm: Dân ca quan họ Bắc Ninh.
Lý âm sáo: Cổ nhạc
Lý qua đèo: Dân ca miền Trung.

Câu 2

Tập đặt lời mới làn điệu Lý kéo co.

Giải thích chi tiết:

Nước dâng cao và chúng tôi ngồi trên mái nhà.
Xem mọi người đi xe hơi.
Ôi chúa ơi..
Làm thế nào để giảm bớt nước để không phải lội nước?
Chúng ta cùng nhau hát la la la la.
Ôi nước đã rút, ôi chúng tôi vui lắm.
Oh ho, oh ho, chúng tôi rất vui.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.