Đạp xe có tác dụng gì?

Đạp xe có tác dụng gì và vì sao nhiều người lại ưa chuộng đạp xe hàng ngày trong các bài tập thể dục là những vấn đề luôn nhận …