Tam giác abc vuông cân tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =

17 tháng 5 năm 2022 2,591

Quảng cáo

Trả lời Áp dụng định lý Py – ta – go ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH (như hình vẽ). Công thức nào sau đây là đúng?

Tam giác abc vuông cân tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 36,936

Một cây tre cao 9m bị gió bão làm gãy đổ, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Bao xa so với điểm gốc là điểm phá vỡ?

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 11.594

Bạn Minh có một cái thang dài 4m. Chân thang nên cách chân tường bao xa để tạo với mặt đất một góc “an toàn” 65 ° (nghĩa là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng). (làm tròn đến thập phân thứ hai)

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 10.155

Gọi α là góc nhọn bất kỳ. Chọn câu sai.

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 5.296

Cho ABC là tam giác vuông tại A với AC = 10 cm, C ^ = 30 °. Tính toán

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 4.391

Cho ABC là tam giác vuông tại A với BC = 15 cm, AB = 12 cm. Tính AC, góc B

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 4.003

Tính x trong hình sau (làm tròn đến số thập phân thứ hai)

Tam giác abc vuông cân tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 3.773

Cho ABC là tam giác vuông tại A với BC = AB2. Biết đường cao AH = 10. Diện tích tam giác vuông đó là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 3.576

Cho ABC là tam giác vuông tại A với BC = 8, C ^ = 30 °. Diện tích của tam giác đó là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 3,368

Cho góc nhọn α biết rằng cosα – sinα = 1/3. Giá trị của sinα.cosα là

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 3.060

Cho ABC là tam giác vuông tại A với BC = 12 cm, B ^ = 40 °. Tính toán (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 2.804

Một đường trượt trong công viên có độ dốc 28 ° và cao 2,1 m. Tính chiều dài của trang chiếu (làm tròn đến thập phân thứ hai)

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 2.460

Tính x và y trong hình sau:

Tam giác abc vuông cân tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 2.350

Cho ABC là tam giác vuông tại A, AH ⊥ BC (H thuộc BC). Cho AB: AC = 3: 4 và BC = 15 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 2.266

Một cột đèn cao 15m. Tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc. Bóng của trụ đèn đó trên mặt đất là bao lâu?

Xem câu trả lời ” 17 tháng 5 năm 2022 2.249

Mã câu hỏi: 2991

Loại thư: Tập thể dục

Chủ đề :

Đối tượng: môn Toán

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm bên dưới, bấm Bắt đầu kỳ thi để làm toàn bộ bài học

CÁC CÂU HỎI KHÁC

Tam giác abc vuông cân tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =


Khách mời

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Câu trả lời:

`\ qquad`DỄ

Giải thích các bước:

Xét `\ tam giác ABC (\ hat {A} = 90 ^ \ circle)` có:

`\ qquad sin B = (AC) / (BC) = 4/5 ‘

Vậy `sinB = 4/5 = 0,8 ‘

`->` ChọnDỄ

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cho ABC là tam giác vuông tại A. Biết rằng AB = 4cm; AC = 5cm. Giá trị của sin ABC ^ =?

Một. 5 4

GỠ BỎ. 4 5

. 4 41

DỄ. 5 41

Câu hỏi tương tự

1. Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 4cm, AC = 9cm. Tính sin B, sin C

2. Cho ABC là tam giác vuông tại A, Cos B = alpha, Cos = 4/5. Tính sin, tan, cos

3. Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 6cm, BC = 10cm

một. Tính AC, AH. Tỷ số góc đồng dư B, C

b. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu H lên AB và AC. CM: AE.AD = AF.AC

c. Tính S tứ giác AEHF nội tiếp

Câu 1: Tính các tỉ số lượng giác còn lại của góc a, biết:

một) sin a = 0,8b) cos a = 5/13 c) tga = 4/5 d) cotga = 3

Câu 2: Cho ABC là tam giác vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác của góc B khi:

a) BC = 5cm, AB = 3 cm

b) BC = 13cm, AC = 12cm

c) AC = 4cm, AB = 3 cm

Câu 3: Cho tam giác ABC. Ta biết AB = 40cm, AC = 58cm và BC = 42cm.

a) ABC là tam giác gì? tại sao ?

b) Vẽ đường cao BH của tam giác ABC. Tính độ dài đoạn thẳng BH.

c) Tính tỉ số lượng giác của góc A. Từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc C.

Câu 4: Cho tam giác DEF vuông cân tại D, đường cao DH. Ta biết DE = 7cm và EF = 25cm.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng DF, DH, EH và HF.

b) Tính tỉ số lượng giác của góc F.

Giải quyết cho mình nhanh, việc gấp, có thể không cần vẽ hình

Bài tập 1: Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cm Chứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH; Vẽ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC; Chứng minh: AEF và ABC đồng dư. Bài 2: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm; HC = 6,4cm Tính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH. Vẽ HEAB; HFAC. Chứng minh rằng: AB.AE = AC. AF Bài tập 3: Cho hình chữ nhật ABCD, từ D hạ vuông góc với AC, cắt AC tại H. Biết AB = 13cm; DH = 5cm Tính độ dài BD Bài tập 4: Cho ABC vuông tại A với AB = 3cm AC = 4cm, đường cao AH.Tính BC, AH b) Tính góc B, góc C. Tia phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE. Bài 5 Cho tam giác ABC vuông cân tại A, kẻ đường cao AH. Biết AH = 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút). Bài 6: Cho ABC là tam giác vuông tại A với B = 300, AB = 6cma) Giải tam giác vuông ABC.b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của ABC. Tính diện tích AHM. Bài 7: Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm.a / Tính độ dài HB, BC, AB, ACb / Vẽ. Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD. Bài 8: Cho ABC là tam giác vuông tại A có AB = 10cm, a) Tính độ dài BC? B) Vẽ tia phân giác BD của góc ABC (D AC). Tính AD? (Kết quả bên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài 9: Trong tam giác ABC, AB = 12cm, B = 400, C = 300, đường cao AH. Tính độ dài AH, HC? Bài 10: Cho ABC là tam giác vuông tại A; AB = 3cm; AC = 4cm.a) Giải tam giác vuông ABC? B) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.

c) Từ E vẽ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AMEN là hình gì? Tính diện tích tứ giác AMEN

Cho ABC là tam giác vuông tại A, AH BC (H thuộc BC). Cho AB: AC = 4: 5 và BC = 41 cm. Tính độ dài đoạn thẳng CH (làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên).

Một. CH 2,5

GỠ BỎ. CHỈ CÓ 4

. CHỈ CÓ 3.8

DỄ. CHỈ CÓ 3,9

Bất cứ ai biết giải pháp xin vui lòng giúp tôi:

Câu 1: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các đường cao AD, BE, CK cắt nhau tại H.

a, tứ giác HECD nội tiếp

b, Tia DA là tia phân giác của góc EDK

Cây 2: Cho ABC là tam giác vuông có tai A, biết ab = 6cm, ac = 8cm

A. tính bc

B, vẽ đường cao AH, tính Ah

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BIẾT AC = 4cm, Bc = 5cm.

A, Tính cạnh AB

B, kẻ đường cao AH, tính AH

Câu 4: Cho tam giác vuông ABC, vuông cân tại A (H thuộc BC). B BIẾT AB = 12CM, AC = 5CM. Tính BH, CH

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH (H thuộc BC). biết BC = 18cm, BH = 6cm. Tính độ dài các cạnh AB, AC

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết AB = 4cm, đường cao AH = 2CM, tính các góc và cạnh còn lại của tam giác.?

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>