Thái độ của phái chủ chiến trong triều đình Huế như thế nào sau hai hiệp ước 1883 và 1884

Quảng cáo

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp: – Phong trào kháng chiến chống Pháp trong nhân dân được đẩy mạnh.

– Quan lại triều đình ở các địa phương phản đối lệnh bãi bỏ nghĩa quân. . Đó là cơ sở để phe chủ chiến trong triều đình đẩy mạnh hoạt động.

Sau hai hiệp ước 1883 và 1884, người đứng đầu phe kháng chiến chống Pháp trong triều đình Huế là

MỘT.

B.

C.

D.

Những nét cơ bản về tình hình Việt Nam sau năm 1867?

Thực dân đã thực hiện kế hoạch đánh chiếm Bắc Kỳ như thế nào?

Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông như vậy mà vẫn không đánh thắng được giặc?

Mô tả sự kiện Trận Cầu Giấy năm 1873?

Vì sao triều đình Huế ký hiệp ước Giáp Tuất?

Thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai như thế nào?

Lập bảng trình bày nội dung chính của các hiệp ước 1883 và 1884?

Mô tả cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai của nhân dân Bắc Kỳ?

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế ký hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp

Nhân dân ta đã có thái độ như thế nào khi triều đình Huế kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào SGK trang 124 để suy ra câu trả lời

Nhân dân tiếp tục đấu tranh chống Pháp, chống triều đình. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong nhân dân càng được đẩy mạnhNhiều cuộc nổi dậy đã nổ ra.

– Quan lại triều đình ở các địa phương phản đối lệnh bãi bỏ nghĩa quân. => Là cơ sở để phe chủ chiến trong triều đình đẩy mạnh hoạt động.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>