Tỉ khối của hỗn hợp chứa 3 36 lít khí H 2 và 6 72 lít khí N 2 so với heli là

Câu hỏi trên trắc nghiệm thuộc chủ đề

Quảng cáo

bài tập về khối tỉ lệ

Lớp 8 Hoá học Lớp 8 – Hoá học

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây!

Số câu hỏi: 35

Composite block of X chứa 3,36 lít khí H2 và 6,72 lít khí N2 (đều đo ở cấp độ) so với khí heli là:

Composite block chứa 3,36 lít khí H2 và 6,72 lít khí N2 at so with heli is:

MỘT.

B.

C.

D.

Composite block chứa 3 36 lít khí H 2 và 6 72 lít khí N 2 so với heli là

Như vậy d = 4,83

Huyền Huyền · 7 month before

Em cảm ơn nhiều ạ !!!!

Khí N2 nhẹ hơn khí nào sau đây?

Chất lượng nào sau đây nặng hơn không khí?

Dọn dẹp các chất khí nhẹ hơn không khí là

Tỷ lệ khối của A đối với H2 là 22. A là khí nào sau đây?

Một khí X2 có tỉ lệ đối với khí axetilen (C2H2) bằng 2,731. X2 là

Composite block chứa N2 và O3 theo tỉ lệ 1: 2 so với không khí là:

At the company 0,5 lithils X has a volume is 1,25 gam

Khí N2 nặng hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần? (N = 14, H = 1)

No gas can be get by the way set up the normal Ngược (hình vẽ):

Composite block chứa 3 36 lít khí H 2 và 6 72 lít khí N 2 so với heli là

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>