Tiến hành nhiệt nhôm x gồm 0 03 mol cr2o3

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X gồm a mol Cr2O3; 0,03 mol FeO và b mol Al. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem trộn đều thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl loãng, nóng, dư thu được 1,456 lít khí H2 (đktc) Phần thứ hai phản ứng với dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,896 lít khí NO (dktc) và 19,49 gam muối. Giả thiết rằng trong phản ứng thu nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Nếu cho hỗn hợp Y vào dung dịch NaOH loãng thì có khí thoát ra. Phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X là

Quảng cáo

Câu 194149: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng đem trộn đều thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

– Phần I phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng).

– Phần II cho phản ứng với dung dịch HCl loãng đun nóng (dư) thu được 1,12 lít H2.

Giả thiết rằng trong phản ứng thu nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là

MỘT. 66,67%.

B. 50,00%.

C. 33,33%.

D. 20,00%.

Bảo vệ các electron.

Đề thi đại học môn hóa Đề thi đại học môn hóa – môn Hóa học

[THPT QG 2015]: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một lúc?

[THPT QG 2015]: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng trộn đều, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1 M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư) nóng, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả thiết rằng trong phản ứng thu nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là

MỘT. 20,00%.

B. 66,67%.

C. 33,33%.

D. 50,00%.

Giải pháp chi tiết:

– Sau phản ứng chia thành hai phần bằng nhau nên mỗi phần tương đương với lượng phản ứng ban đầu là 0,015 mol Cr2O3, 0,02 mol FeO và b mol Al (với b = a / 2). Số mol các chất trong mỗi phần của hỗn hợp Y đều như nhau. (Al, Al2O3, Cr, Cr2O3, Fe, FeO).

Lưu ý: Nhiều học sinh cho rằng FeO phản ứng hết. Điều này có thể không chính xác và không thể được xác nhận.

– Các chất phản ứng được với dd NaOH loãng là Al, Al2O3. Riêng Cr2O3 chỉ phản ứng với dd NaOH đặc

– Những chất phản ứng được với HCl loãng, nóng, tạo thành H2 là Al, Cr, Fe.

– Vậy xét P1: Al + NaOH và Al2O3 + 2NaOH

xxy 2y

=> Số mol ban đầu của Al = x + 2y = nNaOH = 0,04 mol

– Xét các phản ứng nhiệt của nhôm

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

mm / 2 m

2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe

n 1,5n

– Xét phản ứng với dd HCl ta có tỉ lệ

Al → 1,5H2; Cr → H2; Fe → H2

=> nH2 = 1,5x + m + 1,5n và x = 0,04 – m – n

=> 1,5 (0,04 – m – n) + m + 1,5n = 0,05 => 0,06 – 1,5m – 1,5n + m + 1,5n = 0,05

=> 0,06 – 0,5m = 0,05 => m = 0,02

=> Số mol Cr2O3 đã phản ứng = m / 2 = 0,01 mol

=> h = 0,01 / 0,015 * 100% = 66,67%.

– Qua đây ta thấy lượng FeO đã phản ứng không ảnh hưởng đến kết quả phản ứng tạo Cr2O3.

Gọi x là% Cr2O3 đã phản ứng

0,5a = 0,04

0,5a * 3 – 0,015x * 2 = 0,05 * 2

=> a = 0,08 và x = 0,6667

Hoặc: (0,04 * 3-0,05 * 2): 2 * 100: 0,015 = 66,667%

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Xem thêm:

Luyện thi THPT quốc gia môn Hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, cách giải và bài tập vận dụng.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng trộn đều, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1 M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư) nóng, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả thiết rằng trong phản ứng thu nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng của Cr2O3 đã phản ứng là: MỘT. 20,00%. B. 33,33%. C. 50,00%. D.

66,67%.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Tiến hành nhiệt nhôm x gồm 0 03 mol cr2o3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1Ghi chú: Cr và Cr2O 3không tan trong NaOH loãng nên cuối cùng Na sẽ vào NaAlO2 . Khi đó ta có ngay x = 0,08 với lượng Al này, khi phản ứng với HCl sẽ cho 0,24 mol H. Tuy nhiên, sau khi nhiệt nhôm lượng H chỉ còn 0,2 molđộ lệch là 0,04 (chúng ta có thể coi rằng e của Al đẩy Cr3+

).

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Mời quý thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt nhôm tại

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Hơn 30 vấn đề nhiệt nhôm với các giải pháp chi tiết

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Hoặc xem thêm tài liệu của môn hóa học

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1 M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư) nóng, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả thiết rằng trong phản ứng thu nhiệt, nhôm Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng của Cr2O3 đã phản ứng là: MỘT.33,33%

. B.

50,00%. C.

66,67%.

Câu trả lời chính xác D.

20,00%.

Xem giải pháp
Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>