Tính tổng của các số chia hết cho 5 từ 1 đến 100

: Tổng các số chia hết cho 5, lớn hơn 100 và nhỏ hơn 2013.

Quảng cáo

Cập nhật ngày 5 tháng 1 lúc 19:12

Số lớn nhất là 105; Con số nhỏ nhất là 2010

Số các số chia hết cho 5 là: (2010-105): 5 + 1 = 382

Tổng các số đó là: (2010 + 105) x382: 2 = 403 965

Câu trả lời:

tổng các số chia hết cho 5 lớn hơn 100 và nhỏ hơn 2013

Cập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016 lúc 15:40

ta có: số chia hết cho 5 kết thúc bằng 0 và 5 và dãy số đó sẽ lớn hơn 100 và nhỏ hơn 2013

nên suy ra: dãy số bắt đầu là: 105, 110, 115, ……, 2010 số số hạng của dãy: (2010-105) / 5 + 1 = 382 Tổng các số của dãy là : (2010-105) x (382/2) = 403965.

Số chia hết cho 5 nhưng nhỏ hơn 2013 là: 2010

Số nhỏ nhất chia hết cho 5 lớn hơn 100 là: 105

Vậy ta có dãy số: 105 + 110 + 115 + …… + 2010

Ta thấy đây là dãy số cách đều 5 đơn vị.

Số số hạng của dãy là:

(2010 – 105): 5 + 1 = 382 (số)

Tổng các số là:

(2010 + 1050) x 382: 2 = 403965

Tổng các số trên là 403965

Trả lời: 403965

Ai xem đúng tk

Nếu ai thấy sai xin sửa lại

Các số chia hết cho 5 có hàng 0 và 5

thay 2013 = 200 để chia hết cho 5

số chia hết cho 5 là

(200-100); 5 = 20 (số)

câu trả lời 20

tổng của tất cả các số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 nhỏ hơn 2013

tổng tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2 và 5 nhỏ hơn 2013

Tính tổng tất cả các số có 4 chữ số mà chia hết cho cả 2 và 5 nhỏ hơn 2013. Trả lời: Tổng các số đó là ……………….. … …….

tất cả các tổng là 2010 vì chia cho 2 và 5

Các số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 là các số có 4 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 0; nên số bé nhất là 1000 và số bé hơn năm 2013 lớn nhất là 2010. Như vậy:

Tổng các số đó là: 1000 + 1010 + 1020 + …. + 2010

Số số hạng của tổng là: (2010 – 1000): 10 + 1 = 102 (số)

Tổng của tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2 và 5 nhỏ hơn 2013 là:

(1000 + 2010) x 102: 2 = 153510.

1. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2?

2. Tổng của các số tự nhiên khác không nhỏ hơn 100 và chia hết cho 5.

1 / Ta có: 0 là số tự nhiên nhỏ nhất <100 chia hết cho 2

98 là số tự nhiên lớn nhất <100 chia hết cho 2

Số các số tự nhiên chia hết cho 2:

(98-0): 2 + 1 = 50 (số)

Điện thoại: 50 số

2 / Số 5 là số tự nhiên nhỏ nhất có # 0 <100 chia hết cho 5.

95 là số tự nhiên lớn nhất <100 chia hết cho 5.

Số các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 5:

(95-5): 2 + 1 = 46 (số)

Tổng của tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 5 là:

(95 + 5) x46 = 4600.

Trả lời: 4600

1) một số tự nhiên nhỏ hơn 100 là

0; 1; 2; 3; 4; 5; …. 99

Số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 là số chẵn

0; 2; 4; 6; 8; 10; … 98

Vậy các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho hai là:

(98-0): 2 + 1 = 50 số

Số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 là số có tận cùng bằng 0 và 5.

5; mười ; 15; … 90; 95

Vậy các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 5 là:

(95 – 5): 5 + 1 = 19 số

Tổng các số chia hết cho 5 lớn hơn 130 và nhỏ hơn 789

Vì là số chia hết cho 5 nên số lớn nhất sẽ là 785.

Số điều khoản là:

(785-130): 5 + 1 = 132

Tổng của dãy số đó là:

(785 + 130) x132: 2 = 60390

Trả lời: 60390

Hok T

Các số chia hết cho 5 lớn hơn 130 và nhỏ hơn 789:

135; 140; 145; … 785

Đây là một dãy số cách đều 5 đơn vị.

Số số hạng của dãy số trên là:

(785 – 135): 5 + 1 = 131 (số)

Tổng các số chia hết cho 5 lớn hơn 130 và nhỏ hơn 789 là:

(785 + 135) x 131: 2 = 60 260

Đ / s: 60 260.

(Mình làm theo cách mình học nếu bạn thấy sai không đánh dấu vào được)

~ Chúc may mắn với việc học của bạn ~

#Ngu

Chúng tôi có những con số này:

135 + 140 + .. + 785

Số điều khoản là:

(785-135): 5 + 1 = 133 (số hạng)

Tổng các số là:

(785 + 135). 133: 2 = 61180

Đ / s: 61180

Tổng của tất cả các số tự nhiên chia hết cho năm và nhỏ hơn 2013

Các số đó là: 0; 5; 10; 15; …; 2010Tổng [(2010-0):5-1]. (2010 + 0): 2 = 405015Đánh dấu tôiĐại gia chân đất Tuấn Kiều

Hãy gọi tổng đó là A

Chúng ta có

\ (A = 0 + 5 + 10 + 15 + …. + 2010 \)

A có một điều khoản là

\ (\ left (2010-0 \ right): 5 + 1 = 403 \ left (number \ right) \)

Tổng A là

\ (A = 403 \ lần \ trái (403 + 1 \ phải): 2 = 81406 \)

Chúc cậu năm mới vui vẻ:

Khỏe mạnh hơn, học giỏi hơn, hot girl hơn, đẹp trai hơn, hạnh phúc hơn nói chung, cấy ghép nhiều hơn

Các số đó là: 0; 5; 10; 15; …; 2010

Tổng cộng: [(2010-0):5+1]. (2010 + 0): 2 = 405015

Tổng của tất cả các số tự nhiên khác không nhỏ hơn 100 và chia hết cho 5.

Cập nhật ngày 11 tháng 1 lúc 19:04

mjk copy baj mjk bên dưới

Từ 1-99 tất cả các số chia hết cho 5 là:

(95-5): 5 + 1 = 19 (số hạng)

Cho tổng các số chia hết cho 5 thỏa mãn đề bài S. Chúng ta có :

S = 5 + 10 + 15 + …… + 90 + 95

S = (95 + 5) * 19: 2

S = 950

Vậy tổng của tất cả các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 100 và chia hết cho 5 là 950

Bài 1: Tính nhanh

a) Tổng các số chẵn nhỏ hơn 200

b) Tổng các số tự nhiên có 2 chữ số và lấy dư 1. khi chia hết cho 4

c) Tính tổng các số tự nhiên có 2 chữ số chia hết cho 5 có dư là 2 và không lớn hơn 70

a) Theo đề bài ta có dãy số: 0,2, …, 196,198

Tổng trên có các điều khoản:

(198-0): 2 + 1 = 100 (số)

Tổng trên là:

(198 + 0) * 100: 2 = 9900

Câu trả lời:..

b) Theo đề ta có dãy số: 13; 17; … 97

Tổng trên có các điều khoản:

(97-13): 4 + 1 = 22 (số)

Tổng trên là:

(97 + 13) * 22: 2 = 1210

Câu trả lời;…

c) tương tự như b

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>