Top 2 tiệm bánh gato Huyện Kim Sơn Ninh Bình 2022

Có tổng số 1 nhận xét về Top 2 tiệm bánh gato Huyện Kim Sơn Ninh Bình 2022

Quảng cáo

Cửa hàng bánh kẹo Hưng Hà


1 bài đánh giá

Địa chỉ nhà: 33, Phố Trí Chính, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, TT. Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Tiếp xúc: 02293862765

Tín Phát Bakery

Địa chỉ nhà: Quốc lộ 10, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Tiếp xúc: 0985433546

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>