Top 3 cửa hàng viettel Huế tại Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 2022

Bài đánh giá Top 3 cửa hàng viettel Huế tại Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 2022 ý kiến ​​cá nhân của tác giả

Quảng cáo

Viettel Quảng Ngãi


1 bài đánh giá

Địa chỉ nhà: 4PFJ + 985, DT623B, Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam

Trang mạng: http://viettelquangngai.net.vn/

Thái độ phục vụ quá kém, không muốn bán hàng cho khách ……..

Tôi cảm ơn tất cả các bạn và mong được cộng tác với các bạn trong việc giúp đỡ từ thiện.

Có chị Lai vừa xinh

Viettel Tư Nghĩa

Địa chỉ nhà: D. Nguyễn Huệ, La Hà, Quảng Ngãi, 241590, Việt Nam

Tiếp xúc: 0868630618

Trang mạng: https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh\u003dHNI1_TTHDG_VTP_00021_DB#

Cửa hàng Viettel Thành Hưng

Địa chỉ nhà: Thôn Tân Mỹ, Quảng Ngãi 53123, Việt Nam

Tiếp xúc: 0364964500

Trang mạng: https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh\u003dHNI1_TTHDG_VTP_00021_DB#

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>