Top 4 kho download ld Huyện Mường Khương Lào Cai 2022

Bài đánh giá Top 4 kho download ld Huyện Mường Khương Lào Cai 2022 ý kiến ​​cá nhân của tác giả

Quảng cáo

Điện lực Mường Khương


11 nhận xét

Địa chỉ nhà: Mường Khương, Lào Cai, Việt Nam

Mỗi khi trời mưa thì cúp điện.

UBND huyện Mường Khương


4 nhận xét

Địa chỉ nhà: Q46C + XPV, Mường Khương, Lào Cai, Việt Nam

Tiếp xúc: 02143881500

Trang mạng: http://muongkhuong.laocai.gov.vn/

UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Huyện biên giới 30a, nhiều xã 135 có cửa khẩu. Đường chưa tốt lắm, có tiềm năng du lịch nhưng chưa được khai thác tốt.

Trung tâm y tế huyện Mường Khương


1 bài đánh giá

Địa chỉ nhà: Q43J + WCM, DT154, Tung Chung Pho, Muong Khuong, Lao Cai, Vietnam

Trung tâm Y tế huyện Mường Khương mới được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có các dịch vụ tiêm chủng vắc xin phòng dại, uốn ván, …

Liên đoàn lao động huyện Mường Khương


1 bài đánh giá

Địa chỉ nhà: Q46C + XMX, Xã, H, Mường Khương, Lào Cai, Việt Nam

Tiếp xúc: 02143881341

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>