Trái đất có mùa nào?

Nguyên nhân của hiện tượng giao mùa trên Trái đất là do Trái đất chuyển động quanh Mặt trời trên một trục nghiêng với góc nghiêng không đổi trong quá trình chuyển động. Vì vậy Trái đất có lúc nghiêng bán cầu Bắc, có lúc nghiêng bán cầu Nam về phía Mặt trời.

Quảng cáo

– Bán cầu nghiêng về phía Mặt trời nhận được nhiệt lượng và ánh sáng lớn thì đó là mùa nóng.

Ngược lại, bán cầu không nghiêng về phía Mặt trời sẽ nhận được ít ánh sáng và nhiệt hơn. Đó là mùa lạnh của bán cầu đó.

=> Như vậy trên Trái đất có các mùa trong năm

Câu hỏi về văn bản 10

Soạn văn 10 tập 1 ngắn nhất

Soạn văn 10 tập 2 ngắn nhất

Bài văn mẫu lớp 10 siêu ngắn

Giải thưởng kinh tế và pháp luật 10 chân trời sáng tạo

Giải thể dục (bóng đá) 10 con diều

Giải SBT Vật lý 10 Chân trời sáng tạo

Giải hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 10 kết nối tri thức

Giải SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Giải 10 diều lịch sử

Giải SBT Sinh học 10 kết nối kiến ​​thức

Giải thưởng công nghệ 10 Chân trời sáng tạo

Giải toán tập 1 kết nối kiến ​​thức

Giải SBT Hóa học 10 chân trời sáng tạo

Giải quyết 10 mối liên hệ kiến ​​thức

Giải Tiếng Anh 10 kết nối tri thức

Giải SBT địa lý 10 cánh diều

Giải SBT Kinh tế và pháp luật 10 kết nối kiến ​​thức

Giải tin học 10 chân trời sáng tạo

Giải toán 10 tập 2 kết nối kiến ​​thức

Giải SBT sinh học 10 chân trời sáng tạo

Giải quyết 10 chân trời sáng tạo

Giải môn Thể dục (cầu lông) 10 kết nối kiến ​​thức

Giải SBT Cánh diều Vật lý 10

Giải SBT Công nghệ 10 kết nối tri thức

Giải thưởng âm nhạc 10 Chân trời sáng tạo

Soạn văn 10 tập 1 kết nối kiến ​​thức

Giải SBT Kinh tế và pháp luật 10 chân trời sáng tạo

Giải Giáo dục thể chất (bóng đá) 10 kết nối tri thức

Giải SBT Hóa học 10 cánh diều

Diều Hóa học 10

Giải SBT Công nghệ thông tin 10 kết nối tri thức

Giải SBT Âm nhạc 10 kết nối tri thức

Giải thưởng nghệ thuật 10 chân trời sáng tạo

Soạn văn 10 tập 2 kết nối kiến ​​thức

Giải thưởng Công nghệ SBT 10 Chân trời sáng tạo

Soạn 10 kết nối kiến ​​thức

Giải Giáo dục thể chất (bóng rổ) 10 kết nối tri thức

Giải SBT Sinh học 10 cánh diều

Giải diều sinh học 10

Giải thưởng quốc phòng an ninh 10 cánh diều

Giải SBT Nghệ thuật lần thứ 10 về Kết nối tri thức

Giải thưởng cho hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Giải Lịch sử 10 kết nối kiến ​​thức

Giải SBT Tin học 10 chân trời sáng tạo

Sáng tác 10 chân trời sáng tạo

Giải bài tập môn Thể dục (bóng đá) 10 kết nối tri thức

Giải SBT kinh tế và pháp luật 10 cánh diều

Giải kinh tế và pháp luật 10 cánh diều

Giải SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 kết nối tri thức

Giải thưởng tiếng Anh 10 chân trời sáng tạo

Lời giải Địa lí 10 kết nối kiến ​​thức

SBT Music Award 10 Chân trời sáng tạo

Giải SBT Toán 10 để kết nối kiến ​​thức

Giải toán 10 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải SBT công nghệ 10 cánh diều

Giải 10 diều công nghệ

Giải SBT Tiếng Anh 10 kết nối kiến ​​thức

Giải Thể dục (cầu lông) 10 chân trời sáng tạo

Lời giải Vật lý 10 liên hệ kiến ​​thức

Giải thưởng nghệ thuật SBT 10 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi về Địa lý 10

Giải toán SBT 10 tập 1 kết nối kiến ​​thức

Giải toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải SBT cho 10 con diều

Giải 10 con diều máy tính

Giải SBT Toán 10 Chân trời sáng tạo

Giải thưởng Giáo dục thể chất (bóng đá) 10 chân trời sáng tạo

Giải bài tập hóa học 10 để kết nối kiến ​​thức

Giải SBT dành cho hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Giải toán SBT 10 tập 2 kết nối kiến ​​thức

Soạn văn 10 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải 10 Cánh diều SBT Âm nhạc

Giải thưởng 10 Cánh diều âm nhạc

Giải SBT Toán 10 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải 10 sinh học kết nối tri thức

Giải SBT Tiếng Anh 10 chân trời sáng tạo

Soạn 10 công dân xuất sắc nhất

Soạn văn SBT 10 để kết nối kiến ​​thức

Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải SBT 10 Cánh diều nghệ thuật

Giải 10 diều nghệ thuật

Giải SBT Toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải kết nối tri thức quốc phòng an ninh 10

Giải SBT toán 10 con diều

Giải Công dân xuất sắc 10

Soạn văn SBT 10 tập 1 kết nối kiến ​​thức

Giải thưởng Lịch sử 10 Chân trời Sáng tạo

Giải SBT về kinh nghiệm và hướng nghiệp 10 cánh diều

Giải cho hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 cánh diều

Soạn SBT ngữ văn 10 những chân trời sáng tạo

Giải kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức

Giải SBT Toán 10 tập 1 cánh diều

Soạn SBT văn 10 tập 2 kết nối kiến ​​thức

Giải thưởng địa lý 10 chân trời sáng tạo

Giải SBT Tiếng Anh 10 cánh diều

Giải diều tiếng Anh 10

Soạn SBT ngữ văn 10 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải thưởng Công nghệ 10 kết nối tri thức

Giải SBT Toán 10 tập 2 con diều

Giải toán 10 tập 1 con diều

Giải SBT Lịch sử 10 kết nối kiến ​​thức

Giải bài tập Vật lý 10 chân trời sáng tạo

Bài văn mẫu lớp 10 siêu ngắn cánh diều

Giải thể dục (cầu lông) 10 diều

Soạn SBT ngữ văn 10 tập 2 những chân trời sáng tạo

Giải thưởng Giáo dục thể chất (bóng rổ) 10 chân trời sáng tạo

Giải Tin học 10 kết nối tri thức

Soạn SBT văn 10 cánh diều

Giải toán 10 tập 2 con diều

Giải SBT Địa Lí 10 kết nối kiến ​​thức

Giải Hóa học 10 Chân trời sáng tạo

Bài văn mẫu lớp 10 siêu ngắn về chân trời

Giải thể dục (bóng đá) 10 diều

Giải SBT Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo

Giải Thể dục (bóng đá) 10 chân trời sáng tạo

10 giải thưởng âm nhạc kết nối tri thức

Soạn văn SBT 10 tập 1 cánh diều

Soạn văn 10 tập 1 con diều

Giải bài tập vật lý 10 kết nối kiến ​​thức

Giải Sinh học 10 chân trời sáng tạo

Bài văn mẫu lớp 10 kết nối siêu ngắn

Giải thưởng quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng tạo

Giải Giáo dục thể chất (bóng rổ) 10 diều

Giải SBT Địa lý 10 Chân trời sáng tạo

10 Giải thưởng nghệ thuật kết nối tri thức

Soạn văn SBT 10 tập 2 con diều

Soạn văn 10 tập 2 con diều

Giải SBT Hóa học 10 kết nối kiến ​​thức

Giải bài tập môn Giáo dục công dân lớp 10

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>