r trinh bay phuong phap hoa hoc de nhan biet cac chat sau naoh nh4cl na3po4 nano3 h2so4 na2so4 74d7a40af8783f2e528c9892cef2a4cc Trình bày phương pháp Hóa học để nhận biết các chất sau NaOH NH4Cl Na3PO4, NaNO3 H2SO4 Na2SO4

Top 1 ✅ Bằng phương pháp hoá học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl, NaNo3, (NH4) 2so4, na2so4 nam 2022 cập nhật lần cuối lúc 2021-12-30 15:53:45 cùng với các chủ đề liên quan khác

bằng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 (NH4) 2so4 na2so4

Hỏi:

bằng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 (NH4) 2so4 na2so4

bằng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 (NH4) 2so4 na2so4

Câu trả lời:

maianhtu:

Vui lòng tham khảo trước:

Cho các chất trên phản ứng với $ Ba (OH) _2 $

– Có khí mùi khai thoát ra NH_4Cl $

– Có kết tủa trắng Na_2SO_4 $

– Có khí mùi khai, kết tủa trắng và $ (NH_4) _2SO_4 $

– Không có hiện tượng gì à $ NaNO_3 $

\ (\ begin {array} {l} Ba {(OH) _2} + 2N {H_4} Cl \ đến BaC {l_2} + 2N {H_3} + 2 {H_2} O \\ Ba {(OH) _2} + N {a_2} S {O_4} \ đến BaS {O_4} + 2NaOH \\ Ba {(OH) _2} + {(N {H_4}) _ 2} S {O_4} \ đến BaS {O_4} + 2N {H_3} + 2 {H_2} O

\ end {array} \)

maianhtu:

Vui lòng tham khảo trước:

Cho các chất trên phản ứng với $ Ba (OH) _2 $

– Có khí mùi khai thoát ra NH_4Cl $

– Có kết tủa trắng Na_2SO_4 $

– Có khí mùi khai, kết tủa trắng và $ (NH_4) _2SO_4 $

– Không có hiện tượng gì à $ NaNO_3 $

\ (\ begin {array} {l} Ba {(OH) _2} + 2N {H_4} Cl \ đến BaC {l_2} + 2N {H_3} + 2 {H_2} O \\ Ba {(OH) _2} + N {a_2} S {O_4} \ đến BaS {O_4} + 2NaOH \\ Ba {(OH) _2} + {(N {H_4}) _ 2} S {O_4} \ đến BaS {O_4} + 2N {H_3} + 2 {H_2} O

\ end {array} \)

maianhtu:

Vui lòng tham khảo trước:

Cho các chất trên phản ứng với $ Ba (OH) _2 $

– Có khí mùi khai thoát ra NH_4Cl $

– Có kết tủa trắng Na_2SO_4 $

– Có khí mùi khai, kết tủa trắng và $ (NH_4) _2SO_4 $

– Không có hiện tượng gì à $ NaNO_3 $

\ (\ begin {array} {l} Ba {(OH) _2} + 2N {H_4} Cl \ đến BaC {l_2} + 2N {H_3} + 2 {H_2} O \\ Ba {(OH) _2} + N {a_2} S {O_4} \ đến BaS {O_4} + 2NaOH \\ Ba {(OH) _2} + {(N {H_4}) _ 2} S {O_4} \ đến BaS {O_4} + 2N {H_3} + 2 {H_2} O

\ end {array} \)

bằng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 (NH4) 2so4 na2so4

Xem thêm: …

Vừa rồi seonhé.vn đã gửi đến các bạn thông tin chi tiết về chủ đề Bằng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl, NaNo3, (NH4) 2so4, na2so4 nam 2022 ❤️️, hi vọng với những thông tin hữu ích mà bài viết “Bằng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl, NaNo3, (NH4) 2so4, na2so4 nam 2022 ”sẽ giúp các bạn trẻ yêu thích phương pháp hóa học nhận biết dung dịch mất nhãn sau NH4cl, NaNo3, (NH4) 2so4, na2so4 nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] Hiện nay. Hãy seonhe.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl, NaNo3, (NH4) 2so4, na2so4 nam 2022 bạn.

Top 1 ✅ Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau: Na3PO4, NaCl, Na2CO3 NaNO3b) H3PO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4) 2SO4 nam 2022 cập nhật lần cuối lúc 2021-12-28 10:39:40 cùng với các chủ đề liên quan khác

Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau a) Na3PO4 NaCl , Na2CO3 NaNO3b) H3PO4 BaCl2 , Na2CO3 , (NH4) 2SO4

Hỏi:

Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau a) Na3PO4 NaCl , Na2CO3 NaNO3b) H3PO4 BaCl2 , Na2CO3 , (NH4) 2SO4

Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau:) Na3PO4 NaCl , Na2CO3 NaNO3

b) H3PO4 BaCl2 , Na2CO3 , (NH4) 2SO4

Câu trả lời:

quicklinh:

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

một.Đánh số thứ tự lần lượt của từng lọ

– Lần lượt dùng giấy quỳ đỏ cho vào từng lọ.

+ Từ quỳ tím chuyển sang xanh lam: Na2CO3 , Na3PO4 (1)

+ Không hiện tượng: NaCl , NaNO3 (2)

– Dùng dd HCl để làm phân bón (1)

+ Sủi bọt khí không màu, không mùi: Na2CO3

+ Không hiện tượng: Na3PO4

– Dùng dd AgNO3 để làm phân bón (2)

+ Kết tủa trắng: NaCl

+ Không hiện tượng: NaNO3

b.Đánh số thứ tự lần lượt của từng lọ

– Lần lượt dùng giấy quỳ đỏ cho vào từng lọ.

+ Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ: H3PO4 , (NH4) 2SO4 (1)

+ Làm quỳ tím chuyển sang xanh: Na2CO3

+ BaCl2 không có hiện tượng gì

– Dùng dd NaOH để làm phân bón (1)

+ Botk khí sủi bọt (NH4) 2SO4

+ Không có H3PO4. hiện tượng

Tốt nhất làm ơn

quicklinh:

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

một.Đánh số thứ tự lần lượt của từng lọ

– Lần lượt dùng giấy quỳ đỏ cho vào từng lọ.

+ Từ quỳ tím chuyển sang xanh lam: Na2CO3 , Na3PO4 (1)

+ Không hiện tượng: NaCl , NaNO3 (2)

– Dùng dd HCl để làm phân bón (1)

+ Sủi bọt khí không màu, không mùi: Na2CO3

+ Không hiện tượng: Na3PO4

– Dùng dd AgNO3 để làm phân bón (2)

+ Kết tủa trắng: NaCl

+ Không hiện tượng: NaNO3

b.Đánh số thứ tự lần lượt của từng lọ

– Lần lượt dùng giấy quỳ đỏ cho vào từng lọ.

+ Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ: H3PO4 , (NH4) 2SO4 (1)

+ Làm quỳ tím chuyển sang xanh: Na2CO3

+ BaCl2 không có hiện tượng gì

– Dùng dd NaOH để làm phân bón (1)

+ Botk khí sủi bọt (NH4) 2SO4

+ Không có H3PO4. hiện tượng

Tốt nhất làm ơn

Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau a) Na3PO4 , NaCl , Na2CO3 NaNO3b) H3PO4 BaCl2 , Na2CO3 , (NH4) 2SO4

Xem thêm: …

Vừa rồi seonhé.vn đã gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chủ đề Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau) Na3PO4, NaCl, Na2CO3 NaNO3b) H3PO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4) 2SO4 nam 2022 ❤️️, Hi vọng với những thông tin hữu ích mà bài viết “Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau a) Na3PO4, NaCl, Na2CO3 NaNO3b) H3PO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4) 2SO4 nam 2022” sẽ giúp các bạn nhỏ hứng thú hơn về Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau a) Na3PO4, NaCl, Na2CO3 NaNO3b) H3PO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4) 2SO4 nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] Hiện nay. Hãy seonhe.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau) Na3PO4, NaCl, Na2CO3 NaNO3b) H3PO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4) 2SO4 nam 2022 bạn.

Chỉ dùng một chất khác nhau hãy nhận biết từng dung dịch sau: NH4NO3, NaHCO3, (NH4) 2SO4, FeCl2 và FeCl3. Viết phương trình.

Top 1 ✅ Chỉ được dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết các chất riêng biệt sau: 1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4) 2SO4, Fe (NO3) 32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4, KCl, BaCl2 nam 2022 cập nhật lần cuối lúc 2022-02-06 21:24:29 cùng với các chủ đề liên quan khác

Chỉ được dùng 1 thuốc thử , nhận biết riêng biệt các chất sau: 1) NaCl , MgCl2 , NH4Cl , (NH4) 2SO4 , Fe (NO3) 32) H2SO4 , Na2SO4 , MgSO4 , KCl , BaCl2

Hỏi:

Chỉ được dùng 1 thuốc thử , nhận biết riêng biệt các chất sau: 1) NaCl , MgCl2 , NH4Cl , (NH4) 2SO4 , Fe (NO3) 32) H2SO4 , Na2SO4 , MgSO4 , KCl , BaCl2

Chỉ được dùng 1 thuốc thử , nhận biết riêng biệt các chất sau: 1) NaCl , MgCl2 , NH4Cl , (NH4) 2SO4 , Fe (NO3) 3

2) H2SO4 , Na2SO4 , MgSO4 , KCl , BaCl2

Câu trả lời:

ngocquynh:

Đầu tiên)

Nhỏ dd Ba (OH) _2 $ được 5 dd.

– $ NaCl $ không xuất hiện.

– $ MgCl_2 $ có kết tủa trắng.

$ MgCl_2 + Ba (OH) _2 \ thành Mg (OH) _2 + BaCl_2 $

– $ NH_4Cl $ có mùi hắc.

$ 2NH_4Cl + Ba (OH) _2 \ thành BaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O $

– $ (NH_4) _2SO_4 $ có kết tủa trắng , khí mùi khai.

$ (NH_4) _2SO_4 + Ba (OH) _2 \ thành BaSO_4 + 2NH_3 + 2H_2O $

– $ Fe (NO_3) _3 $ có kết tủa đỏ nâu.

$ 2Fe (NO_3) _3 + 3Ba (OH) _2 \ đến 2Fe (OH) _3 + 3Ba (NO_3) _2 $

2)

Nhỏ NaOH $ vào tạo ra 5 dd. $ MgSO_4 $ có kết tủa trắng.

$ MgSO_4 + 2NaOH \ thành Mg (OH) _2 + Na_2SO_4 $

Cho $ MgSO_4 $ vào 4 dd. $ BaCl_2 $ còn lại có kết tủa trắng.

$ BaCl_2 + MgSO_4 \ đến BaSO_4 + MgCl_2 $

Nhỏ $ BaCl_2 $ cho 3 dd còn lại.

– $ KCl $ không xuất hiện.

– Còn lại kết tủa trắng.

$ BaCl_2 + Na_2SO_4 \ đến BaSO_4 + 2NaCl $

$ BaCl_2 + H_2SO_4 \ đến BaSO_4 + 2HCl $

Cô cạn 2 dd còn lại. $ Na_2SO_4 $ thu được chất rắn còn lại à $ H_2SO_4 $

ngocquynh:

Đầu tiên)

Nhỏ dd Ba (OH) _2 $ được 5 dd.

– $ NaCl $ không xuất hiện.

– $ MgCl_2 $ có kết tủa trắng.

$ MgCl_2 + Ba (OH) _2 \ thành Mg (OH) _2 + BaCl_2 $

– $ NH_4Cl $ có mùi hắc.

$ 2NH_4Cl + Ba (OH) _2 \ thành BaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O $

– $ (NH_4) _2SO_4 $ có kết tủa trắng , khí mùi khai.

$ (NH_4) _2SO_4 + Ba (OH) _2 \ thành BaSO_4 + 2NH_3 + 2H_2O $

– $ Fe (NO_3) _3 $ có kết tủa đỏ nâu.

$ 2Fe (NO_3) _3 + 3Ba (OH) _2 \ đến 2Fe (OH) _3 + 3Ba (NO_3) _2 $

2)

Nhỏ NaOH $ vào tạo ra 5 dd. $ MgSO_4 $ có kết tủa trắng.

$ MgSO_4 + 2NaOH \ thành Mg (OH) _2 + Na_2SO_4 $

Cho $ MgSO_4 $ vào 4 dd. $ BaCl_2 $ còn lại có kết tủa trắng.

$ BaCl_2 + MgSO_4 \ đến BaSO_4 + MgCl_2 $

Nhỏ $ BaCl_2 $ cho 3 dd còn lại.

– $ KCl $ không xuất hiện.

– Còn lại kết tủa trắng.

$ BaCl_2 + Na_2SO_4 \ đến BaSO_4 + 2NaCl $

$ BaCl_2 + H_2SO_4 \ đến BaSO_4 + 2HCl $

Cô cạn 2 dd còn lại. $ Na_2SO_4 $ thu được chất rắn còn lại à $ H_2SO_4 $

Chỉ được dùng 1 thuốc thử , nhận biết riêng biệt các chất sau: 1) NaCl , MgCl2 , NH4Cl , (NH4) 2SO4 , Fe (NO3) 32) H2SO4 , Na2SO4 , MgSO4 , KCl , BaCl2

Xem thêm: …

Vừa rồi ngô.vn gửi đến các bạn nội dung chi tiết về chủ đề Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau: 1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4) 2SO4, Fe (NO3) 32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4, KCl, BaCl2 nam 2022 ❤️️, hi vọng với những thông tin hữu ích mà bài viết “Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết các chất riêng biệt sau: 1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4) 2SO4, Fe (NO3) 32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4, KCl, BaCl2 nam 2022 ”sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn Chỉ được dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết các chất riêng biệt sau: 1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4) 2SO4, Fe (NO3) 32) H2SO4 , Na2SO4, MgSO4, KCl, BaCl2 nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] Hiện nay. Hãy ngô.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết riêng biệt các chất sau: 1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4) 2SO4, Fe (NO3) 32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4, KCl, BaCl2 nam 2022 bạn.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.