Trong các ngành công nghiệp sau, ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là

Đáp án C.

Quảng cáo

Giải thích: Công ty quốc phòng là thế mạnh của LB Nga, công ty hợp tác này được phân bố ở nhiều nơi (khu Trung tâm, Ư-ran, Xanh Pê-téc-bua, …).

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây!

Số câu hỏi: 15

* Giải pháp hướng dẫn

Trong các công ty ngành của Liên Bang Nga, công ty quốc phòng được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga với nhiều loại vũ khí quân sự tân tiến.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây!

Số câu hỏi: 67

18/06/2021 474

A. Công nghiệp luyện kim.

B. Công nghiệp tạo máy chủ.

C. Công nghiệp quốc phòng.

Chính xác đáp ứng

D. Công nghiệp chế độ thực hiện.

Đáp án C.Giải thích: Trong các công ty của Liên Bang Nga, công ty quốc phòng được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga với nhiều loại vũ khí quân sự mới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trung tâm đất đen có điểm nổi bật đặc biệt là

Xem đáp án » 18/06/2021 9.544

Trung ương có điểm nổi bật đặc biệt là

Xem đáp án » 18/06/2021 9.219

Vùng U-ran có điểm nổi bật đặc biệt là

Xem đáp án » 18/06/2021 6.962

Hệ thống sông nào sau đây có giá trị về thủy điện và giao thông lớn nhất Liên Bang Nga?

Xem đáp án » 18/06/2021 1.214

Lúa mì ở LB Nga được trồng chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 752

Nhận xét dưới đây đúng nhất về các công ty có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ của nước Nga?

Xem đáp án » 18/06/2021 585

Chức năng liên kết Âu – Á thể hiện nội dung nào trong chiến lược kinh tế mới của Liên Bang Nga?

Xem đáp án » 18/06/2021 571

Chính sách ngoại lệ của Liên Bang Nga coi trọng khu vực nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 317

Diễn đàn kinh tế được tổ chức nhằm mục đích tăng cường thu hút đầu tư ở khu Viễn Đông của Liên Bang Nga, biến khu vực này thành trung tâm kinh tế châu Á

Xem đáp án » 18/06/2021 291

Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về ngành công nghiệp nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 265

Các công việc mà Liên Bang Nga hợp tác chủ yếu với Việt Nam (trước đây và hiện nay) là

Xem đáp án » 18/06/2021 208

Khu vực kinh tế quan trọng để làm nền kinh tế Liên bang Nga hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương là

Xem đáp án » 18/06/2021 166

Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đã chính thức được thiết lập vào năm nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 136

Trang chủ

ID sách

Miễn phí học key

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

  • Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là

    Tải ứng dụng VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 12: Entry Entry Entry đạt được sau 2000 năm is

Quảng cáo

A. Vượt qua khủng hoảng, dần dần ổn định và đi lên.

B. siêu ngày nhập giá trị càng tăng.

C. Đời sống nhân dân được cải thiện.

D. sản xuất các ngành kinh tế có xu hướng tăng.

Show đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK / 67, cơ bản địa chỉ 11.

Câu 13: Liên Bang Nga đóng vai trò như thế nào trong Liên Bang Xô Viết?

A. Tạo Liên Xô trở thành cường quốc trên thế giới.

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Liên Xô đứng đầu thế giới.

C. Đưa Liên Xô trở thành mỏ dầu xuất khẩu.

D. Open the bottom of the Lien Xô, is the big water with the most.

Quảng cáo

Show đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK / 68, cơ bản địa chỉ 11.

Câu 14: Liên Bang Nga đóng vai trò chính trong công việc xây dựng Liên bang Xô viết trở thành cường quốc, điều đó có thể hiện qua

A. low speed growth speed.

B. nhiều công cụ dựng lên vị trí hàng đầu thế giới.

C. xây dựng chính quyền hùng mạnh.

D. kinh tế cơ sở có sức mạnh chuyển dịch.

Show đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Liên Bang Nga đóng vai trò chính trong công việc xây dựng Liên bang Xô viết trở thành cường quốc, điều đó có thể thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (chủ yếu phát triển kinh tế theo chiều rộng), nhiều ngành công ty up the top position.

Câu 15: Nhận xét nào sau đây đúng với ngoại thương của LB Nga?

A. Xuất khẩu giá trị luôn cân bằng với nhập khẩu giá trị.

B. Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, hàng công nghiệp nhẹ.

C. Hàng chính thức nhập khẩu là dầu mỏ, khí đốt.

D. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng.

Show đáp án

Đáp án D.

Giải thích:

– Đặc điểm hoạt động ngoại thương của Liên Bang Nga: kinh tế ngoại trừ quan trọng, tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, Nga là siêu nước xuất.

– Nga là nước xuất siêu (xuất khẩu> nhập khẩu).

– Nga đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu khí tự nhiên.

– Thế mạnh công nghiệp của Liên Bang Nga là hệ thống truyền thông công nghiệp (máy chế tạo, luyện kim, sản xuất giấy, gỗ biến chế); các công ty hiện đại (điện tử – tin học, hàng không, công nghiệp vũ trụ – nguyên tử).

Câu 16: Các điểm đặc biệt dưới đây không đúng với nền kinh tế Nga?

A. Kinh tế ngoại lệ là khá quan trọng.

B. Các dịch vụ ngành đang phát triển mạnh.

C. Sản xuất nông nghiệp đứng đầu thế giới.

D. Công nghiệp khai thác dầu khí là mũi nhọn.

Show đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Đặc điểm các ngành kinh tế của Liên Bang Nga:

– Công nghiệp: là xương sống của Liên Bang Nga, trong đó công nghiệp khai thác dầu khí là mũi nhọn của nền kinh tế.

– Nông nghiệp có điều kiện phát triển thuận lợi (quỹ đất lớn), sản lượng một số cây công nghiệp, ăn quả, rau, nuôi dưỡng, nghề cá… .nhìn chung đều có sự tăng trưởng.

– Dịch vụ: Kinh tế ngoại lệ là cơ quan trọng yếu trong nền kinh tế, tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, Nga là nước xuất siêu và các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ.

Quảng cáo

Câu 17: Trong các công ty sau này, các ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga?

A. Công nghiệp tạo máy.

B. Công nghiệp chế độ thực hiện.

C. Công nghiệp quốc phòng.

D. Công nghiệp luyện kim.

Show đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Công ty quốc phòng là thế mạnh của LB Nga, công ty hợp tác này được phân bố ở nhiều nơi (khu Trung tâm, Ư-ran, Xanh Pê-téc-bua, …).

Câu 18: Ý nào sau đây không phải là thành tựu về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000?

A. Sản lượng của các ngành kinh tế tăng trưởng.

B. Thanh toán hoàn tất nước ngoài từ thời Xô Viết.

C. Giá trị xuất siêu ngày càng tăng.

D. Đời sống nhân dân được nâng cấp.

Show đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Thành đạt được về mặt kinh tế sau năm 2000 là:

– Sản lượng của các ngành kinh tế tăng trưởng.

– Thanh toán xong nợ nước ngoài từ thời Xô Viết.

– Giá trị xuất siêu ngày càng tăng.

– Đời sống nhân dân được nâng cao là thành tựu về mặt dân cư – xã hội, không phải là thành tựu kinh tế.

Câu 19: Loại tải nào có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia?

A. Hàng không

B. Đường sắt

C. Đường biển

D. Đường sông

Show đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của khu vực Đông Xi-bia là đường sắt (chủ yếu là vận chuyển sản xuất).

Câu 20: Mặt hàng xuất khẩu nào dưới đây sử dụng tỉ lệ cao nhất của Liên Bang Nga?

A. Nguyên liệu và năng lượng.

B. Nhiên liệu và sản xuất.

C. Lương thực và thủy sản.

D. Use and row machine.

Show đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Kinh tế đối ngoại là hệ thống quan trọng trong nền kinh tế LB Nga. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng và LB Nga là nước xuất siêu (120 tỉ USD – năm 2005). Trong xuất khẩu hàng hóa, tài liệu và năng lượng chiếm tỉ lệ cao, hơn 60% giá trị xuất khẩu.

Câu 21: Cho data number table:

GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA NĂM (Đơn vị: Tỷ USD)

Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015)

Nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của LB Nga?

A. tăng không đều.

B. giảm đến năm 2000 sau đó tăng liên tục.

C. liên tục.

D. liên tục giảm.

Show đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Qua số liệu bảng, rút ​​ra những nhận xét sau:

– GDP của Liên Bang Nga tăng (1385,1 tỷ USD) nhưng không ổn định.

– Giai đoạn 1991 – 2000 GDP của Liên Bang Nga giảm liên tục và giảm 215,8 tỉ USD.

– Giai đoạn 2000 – 2014 GDP của Liên Bang Nga tăng liên tục và tăng 1600,9 tỉ USD.

Như vậy, các ý A, C và D sai; Ý B is true.

Câu 22: Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp hạn chế của LB Nga là

A. Area Trung ương.

B. area Trung tâm đất đen.

C. area Uran.

D. Area Viễn Đông.

Show đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là vùng Uran.

Câu 23: Lãnh thổ LB Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?

A. Vùng đông, bắc, tây, nam.

B. Vùng Trung ương, Trung tâm đất đen, U-ran, Viễn Đông.

C. Vùng biển, vùng đồng bằng, trung du, vùng núi.

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Show đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Lãnh thổ LB Nga có các khu vực kinh tế quan trọng là Trung ương, trung tâm đất đen, U-ran và Viễn Đông.

Câu 24: Ngành công nghiệp nào được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn?

A. Khai thác dầu khí.

B. Khai thác than.

C. Điện lực.

D. Luyện kim.

Show đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Ngành công nghiệp khai thác dầu khí kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là
Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là
Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là
Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là
Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là
Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là

Có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. miễn phí. Tải ứng dụng ngay trên Android và iOS.

Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là
Trong các công ty sau này, các ngành được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga là

Group học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Bình luận không phù hợp với nội dung trang web bình luận will be be normal vĩnh viễn.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>