Tuần 40 năm 2023 là ngày nào?

Chào, bạn đang tìm tuần dương lịch hiện tại hay tất cả các tuần dương lịch trong năm 2022?

Quảng cáo

Năm 2023 có 52 tuần dương lịch. Năm 2023 bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023. Tuần dương lịch đầu tiên của năm 2023 bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 01/02/2023 và kết thúc vào Chủ Nhật, ngày 01/08/2023. Tuần dương lịch cuối cùng trong năm 2023 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023 và kết thúc vào Chủ Nhật, ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều cần biết: Bạn có thể tìm thấy lịch bỏ túi có mục tuần theo lịch (CW) trên Amazon. Mẹo của chúng tôi: Moleskine Large Weekly Notebook – một trong những cuốn lịch bỏ túi tốt nhất có mục tuần theo lịch.

  • Nhà
  • lịch
  • số tuần

Số tuần trong năm 2023 là 52 tuần
Các tuần theo quy tắc lịch Singapore, chủ nhật ngày đầu tiên và tuần là chủ nhật đến thứ bảy

Tuần # Từ ngày đến nay Tuần kể từ bây giờ
Tuần 1 ngày 1 tháng 1 năm 2023 Ngày 7 tháng 1 năm 2023 còn 6 tuần
Tuần 2 Ngày 8 tháng 1 năm 2023 Ngày 14 tháng 1 năm 2023 7 tuần còn lại
tuần 3 Ngày 15 tháng 1 năm 2023 Ngày 21 tháng 1 năm 2023 còn 8 tuần
tuần 4 Ngày 22 tháng 1 năm 2023 28 tháng một, 2023 9 tuần còn lại
tuần 5 Ngày 29 tháng 1 năm 2023 Ngày 4 tháng 2 năm 2023 còn 10 tuần
tuần 6 Ngày 5 tháng 2 năm 2023 Ngày 11 tháng 2 năm 2023 còn 11 tuần
tuần 7 Ngày 12 tháng 2 năm 2023 Ngày 18 tháng 2 năm 2023 còn 12 tuần
tuần 8 Ngày 19 tháng 2 năm 2023 Ngày 25 tháng 2 năm 2023 còn 13 tuần
tuần 9 Ngày 26 tháng 2 năm 2023 Ngày 4 tháng 3 năm 2023 còn 14 tuần
tuần 10 Ngày 5 tháng 3 năm 2023 Ngày 11 tháng 3 năm 2023 còn 15 tuần
tuần 11 Ngày 12 tháng 3 năm 2023 Ngày 18 tháng 3 năm 2023 còn 16 tuần
tuần 12 Ngày 19 tháng 3 năm 2023 25 Tháng Ba, 2023 còn 17 tuần
tuần 13 Ngày 26 tháng 3 năm 2023 ngày 1 tháng 4 năm 2023 còn 18 tuần
tuần 14 Ngày 2 tháng 4 năm 2023 Ngày 8 tháng 4 năm 2023 còn 19 tuần
tuần 15 Ngày 9 tháng 4 năm 2023 Ngày 15 tháng 4 năm 2023 còn 20 tuần
tuần 16 Ngày 16 tháng 4 năm 2023 22 Tháng Tư, 2023 còn 21 tuần
Tuần 17 23 Tháng Tư, 2023 29 Tháng Tư, 2023 còn 22 tuần
tuần 18 30 Tháng Tư, 2023 Ngày 6 tháng 5 năm 2023 còn 23 tuần
Tuần 19 Ngày 7 tháng 5 năm 2023 Ngày 13 tháng 5 năm 2023 còn 24 tuần
tuần 20 Ngày 14 tháng 5 năm 2023 20 Tháng Năm, 2023 còn 25 tuần
Tuần 21 21 Tháng Năm, 2023 27 Tháng Năm, 2023 còn 26 tuần
tuần 22 28 Tháng Năm, 2023 Ngày 3 tháng 6 năm 2023 còn 27 tuần
Tuần 23 Ngày 4 tháng 6 năm 2023 Ngày 10 tháng 6 năm 2023 còn 28 tuần
tuần 24 Ngày 11 tháng 6 năm 2023 Ngày 17 tháng 6 năm 2023 còn 29 tuần
tuần 25 Ngày 18 tháng 6 năm 2023 Ngày 24 tháng 6 năm 2023 còn 30 tuần
Tuần 26 Ngày 25 tháng 6 năm 2023 Ngày 1 tháng 7 năm 2023 còn 31 tuần
Tuần 27 Ngày 2 tháng 7 năm 2023 Ngày 8 tháng 7 năm 2023 còn 32 tuần
Tuần 28 Ngày 9 tháng 7 năm 2023 Ngày 15 tháng 7 năm 2023 còn 33 tuần
Tuần 29 Ngày 16 tháng 7 năm 2023 Ngày 22 tháng 7 năm 2023 còn 34 tuần
tuần 30 Ngày 23 tháng 7 năm 2023 Ngày 29 tháng 7 năm 2023 còn 35 tuần
tuần 31 Ngày 30 tháng 7 năm 2023 Ngày 5 tháng 8 năm 2023 còn 36 tuần
tuần 32 Ngày 6 tháng 8 năm 2023 Ngày 12 tháng 8 năm 2023 còn 37 tuần
tuần 33 Ngày 13 tháng 8 năm 2023 Ngày 19 tháng 8 năm 2023 còn 38 tuần
tuần 34 Ngày 20 tháng 8 năm 2023 Ngày 26 tháng 8 năm 2023 còn 39 tuần
Tuần 35 Ngày 27 tháng 8 năm 2023 Ngày 2 tháng 9 năm 2023 còn 40 tuần
Tuần 36 Ngày 3 tháng 9 năm 2023 Ngày 9 tháng 9 năm 2023 còn 41 tuần
Tuần 37 Ngày 10 tháng 9 năm 2023 Ngày 16 tháng 9 năm 2023 còn 42 tuần
Tuần 38 Ngày 17 tháng 9 năm 2023 Ngày 23 tháng 9 năm 2023 còn 43 tuần
Tuần 39 Ngày 24 tháng 9 năm 2023 Ngày 30 tháng 9 năm 2023 còn 44 tuần
Tuần 40 Ngày 1 tháng 10 năm 2023 Ngày 7 tháng 10 năm 2023 còn 45 tuần
Tuần 41 Ngày 8 tháng 10 năm 2023 Ngày 14 tháng 10 năm 2023 còn 46 tuần
Tuần 42 Ngày 15 tháng 10 năm 2023 Ngày 21 tháng 10 năm 2023 còn 47 tuần
Tuần 43 Ngày 22 tháng 10 năm 2023 Ngày 28 tháng 10 năm 2023 còn 48 tuần
Tuần 44 Ngày 29 tháng 10 năm 2023 Ngày 4 tháng 11 năm 2023 còn 49 tuần
Tuần 45 Ngày 5 tháng 11 năm 2023 Ngày 11 tháng 11 năm 2023 50 tuần còn lại
Tuần 46 Ngày 12 tháng 11 năm 2023 Ngày 18 tháng 11 năm 2023 51 tuần còn lại
Tuần 47 Ngày 19 tháng 11 năm 2023 Ngày 25 tháng 11 năm 2023 còn 52 tuần
Tuần 48 Ngày 26 tháng 11 năm 2023 Ngày 2 tháng 12 năm 2023 53 tuần còn lại
Tuần 49 Ngày 3 tháng 12 năm 2023 Ngày 9 tháng 12 năm 2023 còn 54 tuần
Tuần 50 Ngày 10 tháng 12 năm 2023 Ngày 16 tháng 12 năm 2023 55 tuần còn lại
Tuần 51 Ngày 17 tháng 12 năm 2023 Ngày 23 tháng 12 năm 2023 còn 56 tuần
Tuần 52 Ngày 24 tháng 12 năm 2023 Ngày 30 tháng 12 năm 2023 còn 57 tuần

Tuần 40 dương lịch là ngày nào?

lịch tuần 40 đến Chủ Nhật, 9.10. 2022.

Tuần 40 năm 2022 là ngày nào?

Lịch chia sẻ thời gian (2022).

Tuần thứ 41 trong năm 2023 là thứ mấy?

lịch tuần 41 đến chủ nhật, 15.10. 2023.

Tuần thứ 42 của năm 2023 là thứ mấy?

Lịch tuần 2023 cho tuần 42 nằm trong khoảng từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023. Lịch tuần này bắt đầu từ Thứ Hai.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>