Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào a 8 1977 b 9 1977 c 1 1987 d 11 1987

Liên hợp quốc tại Việt Nam

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977. Sự hỗ trợ của Liên hợp quốc đối với Việt Nam bắt đầu với trọng tâm là tái thiết sau chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo. Nhận thấy bối cảnh kinh tế và phát triển của Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, Liên hợp quốc mở rộng hỗ trợ tăng cường thể chế, chính sách, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp, … Xây dựng nhà nước bền vững và bao trùm, Liên hợp quốc đang cùng Việt Nam đẩy nhanh tiến độ SDG đạt được và hỗ trợ các ưu tiên phát triển quốc gia khác, tập trung vào bốn lĩnh vực chiến lược: Đầu tư vào Con người; Đảm bảo khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bền vững về môi trường; Thúc đẩy thịnh vượng và hợp tác; và Thúc đẩy công lý, hòa bình và quản trị toàn diện.

Quảng cáo

Ảnh: © UN in Vietnam / Shutterstock

Các mốc quan trọng

LHQ tại Việt Nam đã áp dụng Sáng kiến ​​Cung cấp như Một từ năm 2006 với cách tiếp cận Một LHQ nhằm hài hòa hóa các hoạt động của LHQ nhằm đạt được tác động lớn hơn tại Việt Nam. Kế hoạch Chiến lược chung (OSP) 2017-2021 là Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển của Liên hợp quốc (UNDAF) thế hệ thứ ba, tập trung vào việc thực hiện SDG, và là khuôn khổ chương trình và hoạt động để cung cấp hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nam giới.

Với sự hỗ trợ đáng kể của LHQ, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vào năm 2017, Đánh giá quốc gia tự nguyện đầu tiên (VNR) vào năm 2018 và danh sách 158 chỉ số SDG được quốc gia hóa (chỉ số VSDG) tính đến tháng 1 năm 2019. LHQ đang làm việc với Chính phủ để tăng cường lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế – Xã hội 5 năm tiếp theo (2021-2025) và Chiến lược Phát triển Kinh tế – Xã hội 10 năm tiếp theo (2021-2030).

Việt Nam đã áp dụng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều vào năm 2015 trong việc xây dựng chuẩn nghèo quốc gia nhằm nắm bắt được bản chất nhiều mặt của nghèo trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và các nước có thu nhập trung bình thấp như Việt Nam. đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực giảm nghèo và tình trạng dễ bị tổn thương. Tỷ lệ nghèo về thu nhập giảm một nửa trong giai đoạn 1993-2002 và tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 6,8% vào năm 2018.

Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thấp hơn vào năm 2010, dẫn đến nguồn viện trợ ODA và vốn vay ưu đãi giảm đáng kể. Thực hiện các hành động khẩn cấp nhằm tăng cường đầu tư tư nhân trong nước và cải thiện hiệu quả FDI, tăng thu ngân sách công cũng như hướng tới một khuôn khổ tài chính quốc gia tích hợp để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững là những thách thức phía trước đối với Việt Nam.

Việt Nam phê chuẩn Thỏa thuận Paris, cam kết thực hiện Khung giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030 và đang thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định với mục tiêu giảm 8% phát thải khí nhà kính (GHG) vào năm 2030, hay 25%. với sự hỗ trợ quốc tế.

Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 vào tháng 6 năm 2019. Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với 29 đoàn hỗ trợ tới Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi kể từ năm 2014. Năm 2018, Việt Nam đã triển khai bệnh viện dã chiến. Cấp chiến đấu đầu tiên của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan với 63 biên chế.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững kêu gọi hành động toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất, đồng thời đảm bảo rằng mọi người ở mọi nơi đều có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Đây là những mục tiêu mà Liên hợp quốc đang thực hiện tại Việt Nam.

Tháng 9 năm 1977, Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc và trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức này.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào?

Một.Năm 1967

GỠ BỎ.1977

.1987

DỄ.1997

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào?

Một. Năm 1967

GỠ BỎ. 1977

. 1987

DỄ. 1997

Câu hỏi tương tự

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào?

A. Tháng 8 năm 1977

B. Tháng 9 năm 1977

C. Tháng 8 năm 1997

D. Tháng 7 năm 1995

Câu 11. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào? A. Ngày 6 tháng 8 năm 1967. B. Ngày 8 tháng 8 năm 1967. C. Ngày 6 tháng 8 năm 1976. D. Ngày 8 tháng 8 năm 1976. Câu 12. Các quốc gia Đông Nam Á tham gia thành lập ASEAN là: A. Thái Lan, Mianma, Malaixia, Singapore, Philippines. B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin. C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin. D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin. Câu 13. Hiệp ước Bali được kí kết khi nào? A. Tháng 2 – 1967. B. Tháng 2 – 1976. C. Tháng 8 – 1967. D. Tháng 8 – 1976. Câu 14. Cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỉ XX, mối quan hệ giữa ba nước Đông Dương và các nước ASEAN trở nên căng thẳng do: A. Chính sách can thiệp của Mĩ ở khu vực. B. Chính sách can thiệp của Trung Quốc trong khu vực. C. Vấn đề Campuchia. D. sự cạnh tranh kinh tế gay gắt giữa hai nhóm nước. Câu 15. Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào? A. Tháng 5/1995 B. Tháng 6/1995 C. Tháng 7/1995 D. Tháng 8/1995 Câu 16. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi chính thức bị xóa bỏ ở Nam Phi vào năm nào? A. 1991 B. 1992 C. 1993 D. 1994 Câu 17. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của nhân dân châu Phi nổ ra sớm nhất ở: A. Nam Phi. B. Bắc Phi. C. Trung Phi. D. Đông Phi. Câu 18. Năm 1960, có bao nhiêu nước châu Phi tuyên bố độc lập? A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 Câu 19. Chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại ở Nam Phi trong bao lâu? A. Hơn 50 năm. B. Hơn một thế kỷ. C. Hơn hai thế kỷ. D. Hơn ba thế kỷ. Câu 20. Tổ chức nào đã lãnh đạo cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi? A. Đại hội dân tộc châu Phi B. Liên hợp quốc C. Tổ chức thống nhất châu Phi. D. PLO Câu 21. Ý nào sau đây không phải là kết quả của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi? A. Nelson Mandela được trả tự do. B. Các cuộc bầu cử được tổ chức, người da đen được bầu làm tổng thống. C. Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ. D. Người da trắng vẫn được hưởng nhiều quyền hơn người da đen. Câu 22. Tội ác lớn nhất của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là gì? A. Bóc lột dã man người da đen. B. Gây chia rẽ trong nội bộ Nam Phi. C. Tước quyền tự do của người da đen. D. Phân biệt chủng tộc và phân biệt chủng tộc đối với người da đen.

A. Xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ.

C. Xu hướng hòa bình, hợp tác, đối thoại của các nước trên thế giới.

Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?

A. Tháng 5 năm 1995

B. Tháng 6 năm 1995

C. Tháng 7 năm 1995

D. Tháng 8 năm 1995

Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?

B. 1994

D. 1996

A. Tháng 6 năm 1994.

C. Tháng 7 năm 1997.

D. Tháng 4/1998.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>