Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật

VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐNG VẬN TẢI
TRUNG TÂM III

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 09 / KH-ĐTN-CTHS

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm học 2021-2022

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến năm 2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật quận Tân Phú tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên. sinh viên của Trường.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
– Nhằm phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự xã hội và một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường mạng, các hình thức xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến học sinh, sinh viên nhà trường.
– Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cũng như phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật để học sinh nắm vững, thực hiện và chấp hành pháp luật. Từ đó tạo thói quen tự học, tự tìm tòi kiến ​​thức pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến nội dung giáo dục pháp luật cho phù hợp với học sinh, sinh viên, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật có nội dung gần gũi, thiết thực với học sinh, học sinh dễ nắm bắt và thực hiện.


II. CƠ QUAN
Đầu tiên. Chủ đề và dòng giới thiệu

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN PHÚ
– TRƯỜNG CAO ĐNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III
«

HỘI NGHỊ

TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG BỐ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN NINH, TRẬT TỰ XÃ HỘI VÀ AN NINH MẠNG

Tân Phú, ngày 12 tháng 6 năm 2022

2. Hình thức tổ chức
Nhà trường phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật quận Tân Phú tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức hội nghị tập trung.

3. Những người tham gia

Sinh viên Khóa 15 Hệ Cao đẳng, Trung cấp của trường (Trừ các lớp đang học tại doanh nghiệp).

4. Nội dung tuyên truyền
– Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng và trật tự, an toàn xã hội.
– Bộ luật tố tụng hình sự.
– Luật Thi hành án hình sự.
– Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
– Nghị định số 144/2021 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; PCCC; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Phóng viên Pháp luật
– Ông Lê Thiết Cầu – Đội phó, Đội TPS về TTXH – Công an quận, Báo cáo viên Pháp luật quận Tân Phú báo cáo chuyên đề pháp luật về an ninh, trật tự xã hội.
– Ông Hà Tấn Đạt – Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy, Báo cáo viên pháp luật quận Tân Phú báo cáo pháp luật về an ninh mạng.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 07h30, ngày 12/6/2022 (Chủ nhật).
– Địa điểm: Hội trường A – Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (Số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú).

IV. HỘI THI THỰC HIỆN:
Đầu tiên.
Giao Thành đoàn và Phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp thực hiện các nội dung sau:
– Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng Công tác sinh viên xây dựng Kế hoạch tổ chức.
– Điểm danh, tổng hợp số lượng học sinh đi học làm cơ sở cho công tác bồi dưỡng học sinh và thi giáo viên các khối lớp năm học 2021-2022.
– Lập ngân sách thực hiện.
– Cấp giấy mời báo cáo viên pháp luật cấp huyện.
– Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị khẩu hiệu, địa điểm, âm thanh, ánh sáng để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
– Chuẩn bị kịch bản, dẫn chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.

2. Đối với các khoa chuyên môn:
Thông tin đến giáo viên chủ nhiệm để nhắc nhở, đôn đốc học sinh tham gia Hội giảng đầy đủ, nghiêm túc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện để đạt kết quả tốt. /.

Người nhận:
– Đảng ủy – Ban Giám đốc (để b / c);
– Phòng Tư pháp quận Tân Phú (để phối hợp);
– Các phòng, khoa;
– Các lớp sinh viên;
– Lưu VPTN.

Q. HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Tấn

Không được chấp nhận: Hàm WP_Query được gọi với một tham số loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay vì caller_get_posts (sẽ sớm được gỡ bỏ) trong /home/thesuned/public_html/cvct3.edu.vn/wp-includes/functions.php Trực tuyến 5667

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm học 2021-2022. Thời gian: Bắt đầu từ 8:30 sáng ngày 12 tháng 11 năm 2022 (Thứ Bảy). Địa điểm: Hội trường lớn Giảng đường A – Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Thư viện Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III giới thiệu đến toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên 02 cuốn sách mới tháng 11 năm 2022: BÀI TẬP VÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH. P1, Kế toán doanh nghiệp sản xuất / Phan Đức Dũng; KỸ THUẬT LÀM MÁT CƠ BẢN / Trần Văn Hiếu

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>